Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

DNA-analyse: Vassosjerven var ein vidfarann fant

Jon Olav Ørsal Onsdag 7. april 2021

4. desember i 2020 vart det felt ein stor hannjerv ved Vassosen i Todalen.  Jervfallet vart sjølvsagt behørig dokumentert av SNO (Statens naturoppsyn) og det vart sendt inn DNA-prøve for analysering i direktoratet.  No er denne analysen klar, og vi har fått tilbakemelding frå Lars Olav Lund i SNO, med kart og info om tidlegare observasjonar. 

vidfarann herremann som har lagt att spor rundt heile Trollheimen. Heile 79 observasjonar er gjort av Vassosjerven dei 7 siste åra. Kart frå Rovdata.

Den store hannjerven er nok ein kjent «herremann» som er observert og dokumentert med DNA-prøver på mange plassar rundt omkring i sentrale deler av Trollheimen.  Fleirtalet av funna er gjort i Oppdalsfjella – nærare bestemt i området ved Kråkvasstind, med det er også funn i Storlidalen og i Gjevillvassdalen i tillegg til Tovatna, samt Gammelseterdalen og i Folldalen. 

Til saman er det gjort 79 treff på hannjerven JI405545 Ind3656+, som er identiteten til denne hanjerven, som altså vart felt ved Vassosen i Todalen den 4. desember i 2020.  Derom du studerer kartet på Rovdata så finn du meir info om kva slags observasjon som er gjort.  

lars Olav Lund i SNO sjekkar om det er lagt inn chip i jervkroppen. Arkivfoto Jon Olav Ørsal

Publisert: 7. april 2021, 08:36