Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen Sanitetsforening

Organisasjonens hovedsatsingsområder er kvinnehelse og omsorgsberedskap.

Norske Kvinners Sanitetsforening ønsker å delta aktivt i samfunnsdebatten, men er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral. N.K.S. mottar ikke statstøtte.

Norske Kvinners Sanitetsforenings motto:
I de små ting frihet
I de store ting enighet
I alle ting kjærlighet

Leiar: Maren Ansnes

Nestleiar: Kari Kvendset

Kasserar: Ragnhild Ansnes Moe

Sekretær: Steffi Bohle

Styremedlemer: Ingrid Pedersen og Åse V Redalen

Varamedlemer: Arndis Søyset og Solveig Glærum

Husstyret: Anne Helene Halset og Synnøve Hole Talgø.

Ta kontakt med Anne Helene Halset på telefon 918 16 615 om du ønsker å leige Sanitetshuset for møte, barnedåp, konfirmasjon, bryllup, gravferd eller ei anna anledning.

Først publisert: 19. november 2009, 16:10 - Sist oppdatert: 9. juni 2020, 22:00

Nyheter knytta til Todalen Sanitetsforening

Kløvertur til Løfta

Dordi Jorunn Halle Sundag 18. oktober 2020

Todalen sanitetsforening inviterer til Kløvertur måndag 19. oktober. Start frå Hals/Matkroken kl. 11:00. Alle er velkomne til å bli med ut på tur!


Sanitetskvinner med omsorg i nærmiljøet

Dordi Jorunn Halle Måndag 12. oktober 2020

Fredag 2. oktober braut det ut ein dramatisk brann på garden Talgø i Todalen. Brannmannskap frå Todalen, Kvanne og Surnadal rykte ut til brannen, og i tillegg stilte naboar og bygdefolk opp for å hjelpe til med sløkkinga. Det vart ei lang og hard arbeidsøkt, og folk vart både svoltne og tørste. Da vart omsorgsberedskapsgruppa i Todalen sanitetsforening mobilisert. Og berre ein og ein halv time etter varsling stilte fire sanitetskvinner med oppsmurt mat og kaffi på gardstunet.


Kløvertur i Toåa tursti

Dordi Jorunn Halle Sundag 11. oktober 2020

Todalen sanitetsforening inviterer til Kløvertur måndag 12. oktober i Toåa tursti. Start frå Hals/Matkroken kl. 11:00. Alle er velkomne til å bli med ut på tur!


Stor takk til alle som støtta VIPPS-basaren vår!

Dordi Jorunn Halle Måndag 5. oktober 2020

Todalen sanitetsforening takkar for stor givarglede og god støtte i samband med VIPPSBASAREN. «Vi er både audmjuke og takknemlege for den gode oppslutninga om haustbasaren vår,» seier leiar Maren Ansnes.


Mange med på Kløvertur.

Dordi Jorunn Halle Måndag 5. oktober 2020

Første måndagen i oktober kom med godt ver, og ein skokk med ivrige turgåarar møttest ved Halsbua for å gå Kløvertur. Dette viser at Toåa tursti er eit populært turmål, og at denne turruta høver for alle.


Kløvertur i Toåa tursti

Dordi Jorunn Halle Sundag 4. oktober 2020

Todalen sanitetsforening inviterer til Kløvertur måndag 5. oktober i Toåa tursti. Start frå Hals/Matkroken kl. 11:00. Alle er velkomne til å bli med ut på tur!


Kløvertur i retteleg fint haustver!

Dordi Jorunn Halle Måndag 28. september 2020

Siste måndagen i september gjekk Kløverturgjengen frå Innerdalsmerket til Kårvatn. Sola skein, det var varmt og godt; meir som ein sommardag og herleg turver!


Kløvertur til Kårvatn

Dordi Jorunn Halle Sundag 27. september 2020

Todalen sanitetsforening inviterer måndag 28. september til Kløvertur. Turen går frå Innerdalsmerket til Kårvatn og vidare inn til Sagstuå. Start frå Matkroken kl. 11:00 og frå Innerdalsmerket ca. 11.15. Alle er velkomne til å blimed ut på tur!


Todalen sanitetsforening med «VIPPSBASAR»

Dordi Jorunn Halle Torsdag 24. september 2020

Kvar haust  bruker Sanitetsforeninga å arrangere basar i Sanitetshuset. Men på grunn av koronapandemien og smittevernreglar, blir det ikkje tradisjonell basar i år. Det blir «VIPPSBASAR».

Opplegget blir slik:


Kløvertur i Øyalia

Dordi Jorunn Halle Sundag 20. september 2020

Todalen sanitetsforening inviterer til Kløvertur i Øyalia måndag 21. september. Start frå Hals/Matkroken kl. 11.00. Turen startar frå parkeringsplassen ved Ungdomshuset ca. 11.10. Alle er velkomne til å bli med ut på tur!


Kløverturar i september

Dordi Jorunn Halle Måndag 14. september 2020

Måndag 14. september gjekk Kløverturen i Gammelvegen, eit fint turområde der ein kan variere både turlengde og tal på motbakkar.


Kløvertur i Gammelvegen

Dordi Jorunn Halle Sundag 13. september 2020

Todalen sanitetsforening inviterer til Kløvertur måndag 14. september i Gammelvegen i Svinvikrunden. Start frå Hals/Matkroken kl. 11:00. Turen startar frå parkeringsplassen i Svinvika ca. 11.10. Alle er velkomne til å bli med ut på tur!