Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen barnehage

Bjørn Gunnar Ansnes Tysdag 15. februar 2022

Framtida til Todalen barnehage, som vart midlertidig stengt hausten 2021, har dei siste dagane vore oppe til politisk behandling i fleire kommunale organ. Til slutt var saka oppe til behandling og endeleg vedtak i kommunestyret. som hadde sitt møte 10. februar. Kommunestyret vedtok med 19 mot 8 røyster å opne barnehagen i Todalen att, dersom det vart nok søknadar, tilsvarande 10 plassar, der barn under 3 år tel 2 plassar.

I forkant av den politiske behandlinga, hadde foreldra til barn i  barnehagealder i Todalen møte for å diskuterte saka. På møtet vart det bestemt å sende brev til politisk leiing i kommunen, der dei gjorde greie for sine synspunkt og ønsker i saka. Vi har fått tilgang til dette brevet, som du kan lese nedanfor:


Todalen barnehage

Store avgjørelser med kort frist

Mandag ettermiddag den 31. Januar 2022 fikk flertall foreldre og kommende foreldre i Todalen en tekstmelding der det blir spurt spørsmål om det er ønskelig å søke våre barn inn
i Todalen barnehage dersom det blir mulig. Det ble også opplyst om at saken angående Todalen barnehage skal tas opp i et kommunalt møte på torsdag den 3. februar.

På privat initiativ ble foreldre og kommende foreldre med barnehagebarn invitert til å samles for å samtales om dette temaet. Det var bare 3 familier som hadde mulighet til å stille på så kort varsel. Det stilles spørsmål om hvorfor kommunen ikke har tatt ansvaret om å sette opp et tilsvarende møte, samt arbeidet for kommunikasjonen mellom kommunen og foreldre. Vi foreldre synes det er synd at bygda har havnet i en slik situasjon med lavt folketall, men dersom vi ser på dette, så er det største problemet å finne seg bolig. Muligheten til å finne seg et sted å bo og etablere seg i bygda er redusert, selv med engasjement fra bygdefolket. Det blir nærmest umulig med en folkevekst uten bomuligheter, som igjen vil føre til at Todalen vokser til som en hyttebygd. Dette vil påvirke befolkningstallet generelt i kommunen.

Foreldre fikk spørsmål om det ønskes å søke inn barna i Todalen barnehage 3 dager før saken skulle tas opp i kommunen. Dette er både i seneste laget og for tidlig å ta stilling til, da foreldre har ikke fått tilstrekkelig med tid på å kunne tenke gjennom dette, og kommende barn i 2022 ikke enda er født. Samt det å ha muligheten til å eventuelt diskutere med andre i samme situasjon.

Det ventes flere barn i Todalen i 2022, og de foreldrene som møttes ønsker at kommunen ser på muligheten for en småbarnsavdeling ved Todalen barnehage, dersom det ikke er mulig å drive barnehagen som tidligere. Barn som alt har flyttet barnehage i høst, har funnet plassen sin i ny barnehage sammen med barn og ansatte der. Barnets beste bør stå i fokus!

Foreldre i Todalen


Under kan du lese kommunedirektøren sitt saksframlegg og Surnadal kommunestyre sitt endelege vedtak: 

Todalen barnehage – saksframlegg kommunestyret

Vedtak i Surnadal kommunestyre

Du kan også sjå kommynestyret si behandlinga av saka på «KommuneTV». Når kommuneTV startar, trykk på sak 2/22, da kjem du rett til barnehagesaka.   

Publisert: 15. februar 2022, 06:30