Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Vinterforsyning – ved som varmar fleire gong

Jon Olav Ørsal Fredag 25. mars 2022

Veden varmar fleire gong blir det sagt, og det stemmer nok. Når feller, sagar, kløyver, og når ein stablar, til slutt når ein bær den inn og fyrer.  Uansett er det iallfall tid for å tenke på neste vinter og få fram vedforsyning som skal tørke og være klar til bruk til kultda sett inn på seinhausten. 

No er det iallfall mange som har jobba med vedhogst, kapping og klyving.  Straumprisane som i vinter har sjokkert mange har også motivert mange til å finne fram motorsaga for å fylle opp vedskottet til neste vinter.

Hos Lars ber det rett i storsekken – rasjonell handtering som sparer mange tunge løft. Foto Jon Olav Ørsal

Vi lar Lars Kvendset illustrere vedhoggaren som har vore til skogs for å hogge ved, og som no brukar vårdagane til å kappe og klyve veden før den får naudsynt tørke til å bli bra fyringsved til neste vinter.  

Publisert: 25. mars 2022, 20:00