Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Vi vart færre og litt eldre

Bjørn Gunnar Ansnes Sundag 27. februar 2022

Folketalsstatistikken for Todalen (Svinvika – Kårvatn) syner at det 31.12.2021 var 294 todalingar, 5 færre enn 31.12.2020. Det var ved årsskiftet 139 kvinner og 155 menn. Gjennomsnittsalderen gjekk bitte litt opp, frå 46,8 år til 47,1 år, altså opp med 0,3 år i høve til 2020. Det er Todalen Grendalag sin eigen folketalsstatistikk som syner dette. 

Nedanfor kan du sjå folketalsutviklinga fordelt på aldersgruppene og kjønn: 

Folketalsutviklinga 2021 samanlikna med 2020

 


Medlem i Todalen.no –


 

Først publisert: 27. februar 2022, 09:00 - Sist oppdatert: 25. februar 2022, 20:04