Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Verdiskaperprisen for 2017 til Talgø MøreTre

Jon Olav Ørsal Torsdag 24. august 2017

 På dagens verdiskaperkonferanse i Kristiansund ble Talgø MøreTre tildelt verdiskaperprisen for næringsliv og kr 100.000.  Det ble i år delt ut to Verdiskaperpriser – en til næringslivet som altså Talgø MøreTre fikk og en til kultur som Peder Rensvik fikk sammen med sin kone Margaret. Rensvik fikk også Knutzon ærespris i tillegg.

Elmer Talgø og Hallvard Brusethaug tok i mot prisen på vegne av Talgø Møretre. Margaret og Peder Rensvik tok i mot den «kulturelle» verdiskaperprisen for innsatsen i KKKK-festivalen. Foto: TM

I omtalen av prisvinneren ble det spesielt lagt vekt på den lokale verdiskapningen i Talgø Møretre –  «Med basis i lokale ressurser er det skapt et livskraftig selskap av stor betydning for ikke bare kommunen selskapet er etablert i, men for hele regionen. Selskapet har de siste årene hatt en nesten eventyrlig utvikling, og ikke noe tyder på at det stopper her. I løpet av de tre siste årene er omsetningen økt med over 80 prosent og doblet driftsresultatet. Årets verdiskaper er en stor og viktig arbeidsplass. Årets verdiskaper har tatt en lederrolle innen lokale nettverk for sin bransje og er en aktiv pådriver for digitalisering av blant annet markedsføring.  Årets verdiskaper har over havparten av verdensmarkedet for sitt hovedprodukt», er juryens hyllest til bedriften fra Todalen i Surnadal kommune.

Det var Hallvard Brusethaug og Elmer Talgø frå Talgø MøreTre som var i Kristiansund på Verdiskaperkonferansen og som tok i mot verdiskaperprisen på vegne av prisvinneren. Ellers kan vi nevne at det i år har vært hele 53 forslag, og 41 forskjellige kandidater til å motta Verdiskaperprisen. 

 

Publisert: 24. august 2017, 19:14