Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Vedtak frå kommuneoverlegen i Surnadal kommune 16.03.2020

Elinor Bolme Måndag 16. mars 2020
Den nytilsette kommuneoverlegen Bjørn Buan i Surnadal kommune har i dag fatta sitt første vedtak som naturleg nok dreier seg om koronaviruset. På heimesida til Surnadal kommunen er dette vedtaket no i kveldinga lagt ut ny og gir oss oppdatert info om blant anna innreiserestriksjonar frå fylka Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestlandet. Kommuneoverlegei Surnadal kommune har i dag fatta følgande vedtak:
«For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester gjør kommuneoverlegen mandag 16.03.2020 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1:

1. Alle som ankommer kommunen etter reiser eller opphold i områdene angitt i punkt 4 i Norge ilegges hjemmekarantene i 14 dager. Vedtaket gis tilbakevirkende kraft fra og med 10.03.20 og gjelder til og med 26.03.20.2. Surnadal kommune har mye gjennomgangstrafikk. Reisende i dette vedtaket er ikke å forstå som de som er på gjennomreise. Det forventes likevel at de som er på gjennomreise ikke oppsøker store folkemengder, og gjør sitt ytterste for å begrense smittespredning.

3. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon.

4. Vedtaket gjelder per 16.03.2020 følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestlandet. For studenter gjelder området hele landet. Transittopphold på flyhavn regnes ikke som opphold i området.
Studenter i utdanning etter videregående opplæring med tilhold ved undervisningssteder utenfor kommunen ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst i kommunen.

Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav, men nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.

Reisende som ikke har symptomer kan reise til planlagt oppholdssted, men bør under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre.

Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport.
Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.

Vedtaket har virkning fra 16.03.2020 og gjelder inntil nytt vedtak er fattet.»

Publisert: 16. mars 2020, 18:36