Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Val av nytt sokneråd

Dordi Jorunn Halle Onsdag 4. september 2019

Måndag 9. september er det val av nye sokneråd og bispedømeråd. Her i Todalen er vallokalet i Todalen oppvekstsenter, i  gymsalen på skulen. Vallokalet er ope frå 12.00 til 20.00, altså same tida som stemmelokalet til kommune- og fylkestingval.

Stemmerett har medlemer av Den norske kyrkja, og som fyller  15 år innan utgangen av valåret og er folkeregistrert i soknet.

Her kjem vallistene Todalen og Stangvik:

Nominasjonskomiteen si liste til val av sokneråd i Todalen, 8. og 9. september.

Listeforslaget er fylt ut i prioritert rekkjefølgje.

Nr.
Namn
1
Kristian Gjeldnes
2
Monika Klungervik
3
Frode Grønmyr
4
Agnete Olsen Øyen
5
John Moe
6
Anne Hjørdis Caspersen Telstad
7
Per Reiten
8
Ola G. Kvendset
9
Ståle Gulbrand Ansnes
 

Nominasjonskomiteen si liste til val av sokneråd i Stangvik, 8. og 9. september.

Listeforslaget er fylt ut i prioritert rekkjefølgje.

Nr.
Namn
1
Ranveig Brøske
2
Ola E. Gjeldnes
3
Roar Helge Ansnes Halle
4
Liv Irene Værholm Røen
5
Bjarne Røen
6
Møyfrid Torvik Røkkum
7
Anne Margrete Nyheim
8
Berit Anne Botten Røkkum
9
Per Arne Hyldbakk
10
Sverre Kjølstad
11
Ola Røe
 

Som nemnd så er det også val av nytt bispedømeråd for Møre bispedøme. Her er det tre lister å velje mellom:

Nominasjonskomiteens liste som inneheld personar som er nominerte av sokneråda i Møre.

Liste frå Åpen folkekirke som vil at Den norske kyrkja skal vera ei open og inkluderande folkekyrkje.

Bønnelista som vil føre vidare den kristne tru og tradisjon som Den norske kyrkja har vore tufta på sidan reformasjonen.

 

 

Først publisert: 4. september 2019, 09:52 - Sist oppdatert: 5. september 2019, 09:19