Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Vær forsiktig i Todalskrysset!!!

Jon Olav Ørsal Tysdag 16. mars 2010

Borghild Talgø har ringt oss med advarsel om at trafikkantar må være forsiktig i Todalskrysset uti Hauahyllån.  Det er så høge snøkanter og så dårleg sikt at krysset er livsfarleg, sier ho. Traffikkantar som kjem få Todalen har null sikt ut på riksvegen og det kan lett oppstå farlege situasjonar.

Her må det være brøytemannskapa på Todalsvegen som har ansvar for å rydde krysset, slik at det blir oversiktleg når ein kjem frå Todalen. Ragnar Halle (Sp) tok opp dette problemet  i spørjekvarteret i siste kommunestyremøte , men etter det har igjenting skjedd. Problemet har heller forverra seg.

Publisert: 16. mars 2010, 11:13