Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Utkøyring av varer frå nærbutikkane

Jon Olav Ørsal Tysdag 17. mars 2020

På grunn av den spesielle situasjonen som har oppstått, vil nærbutikkane i Surnadal kommune starte med utkøyring av varer til folk som treng det. Det kan være folk som er i karantene eller som ønsker det av anna grunn, og gjeld altså Matkroken i Todalen, Matkroken i Bæverfjord og Bøfjord Samvirkelag. For den tenesta tek dei ein symbolsk sum av 50 kroner pr utkøyring – til dekning av kostnader med tenesta.

Hos Matkroken i Todalen har dei tenkt å organisere dette på følgande måte:
Bestilling sendes helst til e-post: matkroken.todalen@coop.no eller terje.nordvik@coop.no men kan også ringast inn til telefon 71 66 38 00 som er butikkens telefonnummer. Matkroken vil ha utkøyring kvar dag kl. 15.00 i denne «Koronaperioden». Siste frist for bestilling, for levering same dag er kl. 13.00.
Dersom det er interesse på Nordvik eller Kvanne så er vi også fleksible på utkøyring der etter avtale.
 
Levering og betaling:
Varene settes på troppa – dette for å unngå smittekontakt – og vi legg kassalappen i varekassen sammen med vårt bankkonto-nummer.  Kunden overfører oppgjør til vår bankkonto, enkelt og greit.

Kanskje det kan være aktuelt med varekøyring også etter «virusperioden» ? Foto: Jorid Haugen Ansnes

Dette kan også bli ei god erfaring for framtida?
Kanskje vi også kan vurdere og ha ein fast utkøyringsdag – eller to seinare også, dersom det er behov for det etter at dette «virusstyret» er over. – Tenkjer da både på Todalen, Nordvik og Kvanne, seier Terje Nordvik hos Matkroken Todalen.
 
Todalen Sanitetsforening v/beredskapsgruppa har også meldt seg disponibel til kommunen, og har mellom anna sagt seg villig til å drive utkøyring av varer til folk som har behov – kontaktperson: Jorunn Hals Ørsal.

Publisert: 17. mars 2020, 15:04