Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Utbetringsarbeid – reparerer utsliten asfalt

Jon Olav Ørsal Tysdag 25. mai 2021

I dag er mesta i gang med tillyst utbetringsarbeid på på asfalten på fylkesvegen på 3 plassar.  Arbeidet starta i dag tidleg og vil gå føre seg utover dagen på Todalsøra, ved Pilskaret og på begge sider av Brusetbrua. Til saman er det snakk om 2-300 meter som no får eit nytt lag med asfalt. 

Klart for asfaltlegging ca 100 m nedover til Todalsøra. Foto: Jon Olav Ørsal

Førebuingane er i gang med å lage «startgrøper» for asfaltlegginga, der asfalten bli saga av og fresa ned.  Det må reknast med at trafikken bli hindra litt i samband med arbeidet, men det er omkøyringsmulegheit, bortsett frå vegen til Todalsøra.  

Asfalteringen som er gjort i dag dekker nok det mest prekære behovet for reparasjon av den gamle asfalten, men det er mange og djupe hol i asfalten rundt heile bygda, og spesielt farlige er kanskje der asfalten er borte i vegkanten – her rønner det nok hardt på forstillinga også.  Egentleg er det vel behov for å legge heilt ny asfalt frå Svinviktunellen og innover til Kvennset – og vidare oppover bygda.  

Morten Holte sørga for å regulere trafikken medan asfalteringa pågikk. Foto Jon Olav Ørsal

Det vart lagt ny asfalt på begge sider av krysset mot Pilskarvegen. Foto: Jon Olav Ørsal

Siste innspurt ved Brusetbrua i 18-tida. Foto: Jon Olav Ørsal

Først publisert: 25. mai 2021, 08:09 - Sist oppdatert: 26. mai 2021, 07:10