Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene
Unormal vinter

Unormal vinter

Jon Olav Ørsal Laurdag 27. februar 2010

Vi har opplevd ein unormal kald vinter, der temperaturane over lang tid har vore låge når ein samenliknar med dei siste vintrane. Jon Bruset har i over 20 år registrert minimums- og maksimumsteperaturane heime på Småhjellå. Vi har fått e-post frå Jon, der han skriv om registreringane han har gjort, og han skriv:
«Dei fleste har nok kjent på kroppen at etterjulsvinteren 2010 har vore uvanleg kald. Da kan det vere interessant å sjå 20 år tilbake, til februar 1990 som derimot var svært mild.
Alle dagar denne månaden hadde maksimumstemperatur over 0 grader ! Den lågaste temperaturen var kun – 4,5 grader. Dei første 7 døgna denne månaden hadde alle max. temp. over + 11 , med + 17, 5 som det høgste ( høgste minimumstemp. + 8,8 ! ). Berre 10 dagar hadde min. temp. under null grader, medan heile 10 dagar hadde max. temp. over + 11 !
Årets februar har til no hatt berre eit døgn uten kuldegrader, men derimot 7 døgn med min.temp. på – 15 eller lågare ! (14 dagar under – 10 ).
Høgste temp. årets februar til no: + 4,2 – lågaste – 20,0».

Publisert: 27. februar 2010, 12:20