Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene
TV aksjonen «Vi rydder for livet»

TV aksjonen «Vi rydder for livet»

Elinor Bolme Sundag 23. oktober 2011

I dag går den årlege TV aksjonen i regi av NRK av stabelen. Dette er den 37. i rekkja, og årets innsamling går til Norsk Folkehjelp og arbeidet med å fjerne miner og klasebomber som ligg att etter krig og konflikt. Innsamlinga går føre seg mellom 15-17 no i ettermiddag, så då er det berre å vera klare når dei lokale bøsseberarar kjem innom kvar enkelt husstand.

I eit presseskriv på NRK sine nettsider står dette om dagen aksjon: 

Hver eneste dag drepes og lemlestes uskyldige mennesker av miner- og klasevåpen. Dette er en forferdelig trussel for menneskene som bor i disse områdene. Miner og klasebomber ligger gravd ned på over alt. Det er ikke uvanlig å finne eksplosiver på skoleveier, lekeplasser, dyrket mark eller langs veien. Bare i Laos ligger det igjen 70 millioner klasebomber etter Vietnamkrigen.

 Pengene fra årets TV-aksjon skal gå til å rydde vekk denne trusselen. Norsk Folkehjelp graver frem og uskadeliggjør miner og klasebomber hver dag i 15 ulike land. Det er et tidkrevende arbeid, hvor hver kvadratmeter blir søkt gjennom før arealet kan overlates til lokalbefolkningen.

 Det finnes ikke én løsning på rydding av miner og klasebomber. Hvert område har spesielle utfordringer og egenskaper, avhengig av konfliktens omfang, lengde og type. Landskap, klima og infrastruktur setter også betingelser. Derfor har Norsk Folkehjelp utviklet en komplett verktøykasse for mine- og eksplosivrydding: Kartlegging av problemet, manuell rydding, minehunder og mekanisk rydding.

Verdens største dugnad 

TV-aksjonen har vært gjennomført hver eneste høst siden 1974 og er blitt en institusjon og en tradisjon i Norge. Aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler per hode og antall deltakere. Hvert år jobber 7000 frivillige landet over med organiseringen av innsamlingen i sin kommune. Målet er at 100.000 bøssebærer skal besøke 2 millioner husstander i Norge i løpet av to timer denne søndagen i oktober.

På NRK sine nettsider kan du lese enda meir om «Vi rydder for livet».

Publisert: 23. oktober 2011, 13:09