Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

TV-aksjon på NRK går søndag 23. oktober – Inntekta går til «Leger utan grenser»

Jon Olav Ørsal Tysdag 18. oktober 2022

Årets TV-aksjon går i år til organisasjonen «Leger uten grenser».  Årets TV-aksjon skal gå til å forebygge og behandle sykdommer som rammer mennesker på tvers av landegrenser, uavhengig av etnisitet, seksuell orientering, religion, politisk ståsted, alder og kjønn.

Aldri har vel behovet vært større behov for slik bistand, og det er ingen tvil om at organisasjonen gjør en viktig jobb.  – Det føles forresten trygt og godt når vi står mellom ambulansestasjonen og legesenteret i Surnadal, og vet at vi her i landet kanskje har verdens beste helsetjeneste.

Fastlege Gunn Eline Børmark og legestudentene Åshild Rindal og Ingrid Heir er skjønt enige om at «Leger uten grenser» gjør en viktig innsats, og dei kunne selv tenkt seg å bidra – ikke bare med penger, men også med arbeidsinnsats.  Jobben som organisasjonen gjør, er da med og inspirerer oss både i jobb og i utdanning og gir oss et annet perspektiv på jobben skal gjøre. Det var i sin tid (1971) journalister og leger som starta organisasjonen «Leger uten grenser».

Leger uten grenser yter både helsehjelp og informerer om sykdommer som forebyggende arbeid. Foto: Leger uten grenser

Men i denne omgangen er det viktig å bidra med penger for å komme videre, både med feltarbeidet og med forskning for å komme videre og for å få mest mulig ut av innsamlede midler. Kommuneoverlege Bjørn Buan og ordfører Margrete Svinvik oppfordrer til å gi så «det svir», og minner om at det er flere måter for å gi din økonomiske støtte til TV-aksjonen:

Vipps 2133  eller bankgiro 8380 08 09005  (Din gave bli automatisk registrert på din eigen kommune/fylke)

Publisert: 18. oktober 2022, 15:15