Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Trimma motorsaga i haustferien…..

Jon Olav Ørsal Tysdag 6. oktober 2015

Motorsag i ukyndige hender er eit farleg reiskap, det er vel ingen i tvil om. Denne gjengen er samla ved Øygarden på Nordvik for å lære seg trygg bruk av motor, og nyttar haustferien til å lære mer både om bruk og stell av motorsag. Kurset vart arrangert i samarbeid mellom Surnadal kommune etter eit opplegg frå Aktivt skogbruk, fortalte Tore Gjul, som er skogbrukssjef i Surnadal kommune.

Det er Ingebrigt Landsem som er kursleiar, og med Tore Gjul som medhjelpar, og dei har 6 kursdeltakarar som har lært bruk og stell av motorsag den førte dagen og skal fortsette med hogstteknikk med felling og kvisting dei neste dagane.Gjennom denne opplæringa er det sjølvsagt lagt stor vekt på sikkerheita under arbeidet. – Vi startar med å plukke vekk alle uvanane dei har lært heime gjennom tilfeldigbruk av motorsag, seier Ingebrigt Landsem – og så legg vi veldig stor vekt på bruk av verneutstyr – både klede, hjelm og anna utstyr.

hogstkurs_Nordvik_3418

Heile gjengen samla – dei bruka haustferien på hogstkurs på Øygarden på Nordvik. Siste dagen blir det ein liten eksamen med konkurranse i presisjonsfelling. Frå venstre kursleiar Ingebrigt Landse, Piotr Nowoswiat, Jonhn Nordvik, Ole Kristian Solem, Audun With Aasgård, Olav With Aasgård, Ola Heggem Grytskog, Tore Gjul og Ola Nordvik som er grunneigar og har stillt skog til disposisjon for kurset. Foto: Driva/Jon Olav Ørsal

Vi sett stor pris på at vi får lære å arbeide rett og at vi arbeider inn sikre vanar i bruk av utstyr og sikring under felling, var omkvedet blant kursdeltakarane. – Da vi drog derifrå skulle dei i gang felling av trær i vanskeleg forhold og lære seg å styre fellinga ved bruk av ein jekk.Siste dagen blir det som ein liten eksamen, med konkurranse i presisjonsfelling, fortel Ingebrigt Landsem, med eit lite hint til Tore Gjul om å skaffe ein premie eller to.

 

Publisert: 6. oktober 2015, 21:00