Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Treng du fælje – nå kan du bli med på ledsagertjenesten

Jon Olav Ørsal Torsdag 12. mai 2022

Fra 1. juni starter Surnadal frivilligsentral opp med ledsagertjeneste som er basert på frivillig innsats.  Det er da meningen at personer som ønsker det, kan få med seg en ledsager til og fra sykehus, spesialist, tannlege eller andre formål. Det er da basert på frivillig innsats, men ledsageren skal ikke ha utgifter på oppdraget som ledsager, og det baseres på at ledsager skal ha dekt utgifter til mat og drikke av den personen de følger. 

Enhetsleder Anett Ranes presenterte opplegget med følgetjenesten i regi av frivillighetssentralen. Foto Jon Olav Ørsal

Torsdag kveld inviterte frivilligsentralen interesserte til informasjonsmøte om frivilligtjenesten og opplegget som er laga av arbeidsgruppa som har vært i sving. Arbeidsgruppa har bestått av Hilde S. Solli , Ingvild Kårvatn, Ingunn Mikkelsen og Anett Ranes. Det var også en del frammøtte som var interessert i å delta i ledsagertjenesten, eller interessert i å høre mer om opplegget som nå altså skal settes i gang fra 1. juni og som administreres av Frivillighetssentralen i Surnadal. 

Anett Ranes orientert om opplegget og om hvordan dette reint praktisk skulle gjennomføres.  Hun oppfordert alle som er interessert i å delta om å gå inn på hjemmesiden til frivillighetssentral for å registrere seg.  Hjemmesiden til frivilligsetralen har følgende internettadresse der en enkelt kan gå inn og registrere seg:  surnadal.frivilligsentral.no

Arbeidsgruppa som har stått på for å få i gang et opplegg med følgetjeneste i regi av Surnadal frivilligsentral. Fra venstre Hilde Staveli Solli, Anett Ranes, Ingvild Kårvatn og Ingunn Mikkelsen. Foto Jon Olav Ørsal

Det blir nå gått bredt ut for å informere om at tilbudet med ledsagertjeneste finnes og hvordan du kan gå frem både for å registrere behov og for registrere hvilke frivillige tjenester du kan stille opp med. Dersom du er i tvil om hvordan du skal gå frem så er det bare å ta kontakt med Surnadal frivillighetssentral enten via nettsiden eller ved telefon til 971 12 427  v/ Hilde Staveli Solli.  

Dette er opplegget som en starter med fra 1. juni – senere kan det komme til andre tjenester etter hvert som en får erfaring eller registrerer flere behov.  

Publisert: 12. mai 2022, 19:22