Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Tovatna med overløp

Elinor Bolme Tysdag 25. september 2018

Dei siste dagers nedbør har no gjort at det no er vorte overløp ved dammen på Tovatna. Nils Henrik Johnson som er miljøansvarlig ved TrønderEnergi Kraft AS held oss orientert i prosessen med anleggsarbeidet:

Vi viser til tidligere varsel om anleggsarbeider i Driva kraftverk og stengning av vannvei. De store nedbørsmengdene har ført til at Tovatna nå har overløp mot Toåa. Det vil føre til økt vannføring i tillegg til det økte tilsiget som følge av nedbøren har vært og er ventet.

 

Publisert: 25. september 2018, 08:41