Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Tømmekalenderen for tredje kvartal er lagt inn

Bjørn Gunnar Ansnes Sundag 3. juli 2022

Da har vi lagt inn REMIDT sin tømmekalender for glass- og metallavfall, restavfall, papp og papir, plastavfall og matavfall, for tredje kvartal, inn i aktivitetskalenderen vår her på Todalen.no. Tredje kvartal strekker seg frå 1. juli – 30. september. Tømmekalenderen for fjerde kvartal, vil bli lagt inn siste halvdel av september månad. 

«REMIDT tømmekalender» kan du laste ned på mobil, pc eller nettbrett. Her kan du også legge inn påminning, slik at du blir varsel dagen før tømming, og kva avfallstype som blir henta den påfølgande dagen.  

Publisert: 3. juli 2022, 21:32