Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Tømmekaldender – hushaldningsavfall 1. kvartal

Bjørn Gunnar Ansnes Onsdag 5. januar 2022

Vi har no lagt inn Remidt sin tømmekalender for hushaldningsavfall for 1. kvartal i aktivitetskalenderen vår. Vi vil i god tid før 2. kvartal tek til, legge inn tømmekalenderen for 2. kvartal. Når det gjeld sortering av hushaldningsavfall, tømmekalender og andre spørsmål knytt til renovasjon, kan du gå inn på remidt.no

Matavfall blir henta annakvar veke, medan plast-/glass og metall-/ papp og papiremballasje samt restavfall blir henta ein gong kvar månad. Det er på heimesida remidt.no mogleg å abonnere på varsling både via SMS og e-post. 

 

Publisert: 5. januar 2022, 18:40