Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen I.L. – årsmøte torsdag 27. mars

Jon Olav Ørsal Måndag 17. mars 2014

Torsdag 27. mars kl 19 er det klart for årsmøte i Todalen I.L. No er saklista for årsmøtet klar, og er lagt ut nedafor eller du kan laste den ned som PDF. Saklista inneheld vanlege årsmøtesaker der det er rapportering om drift økonomi og budsjettframlegg for 2014, og vi vil vel tru at vi får ein situasjonsrapport frå lysløypebyggjinga på Tjønnmyra.

Sakliste for årsmøtet i Todalen I.L. 2014

1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av sakliste/forretningsorden
3. Valg av møteleder/sekretær
4. Valg av to til å skrive under protokoll
5. Årsmelding
– Drift/anlegg (hovedstyre)
– Fotballgruppa
– Ski/friidrett
– Trim/allidrett
6. Regnskap 2013
– Drift/anlegg (hovedstyre)
– Fotballgruppa
– Ski/friidrett
– Trim/allidrett
7. Innkomne saker
8. Fastsetting av medlemskontingent 2015
9. Budsjett 2014
– Drift/anlegg (hovedstyre)
– Fotballgruppa
– Ski/friidrett
– Trim/allidrett
10.Valg

Publisert: 17. mars 2014, 21:31