Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen Grendalag – lyst til å være med og bidra?

Jon Olav Ørsal Onsdag 30. januar 2019

I fjor vart Todalen Grendalag (org.nr: 921156073) oppretta som arvtakar etter PT-utvalet. I samband med nytt år er det tid for å velja nytt styre til det nyoppretta laget. Årsmøte vil bli heldt i løpet av mars. Les vidare om målsettinga….

Målsetninga for Todalen Grendalag er å: «Arbeide for bygdas beste, her under: auke innbyggjartalet/tilflytting til bygda, sikre noverande arbeidsplassar, støtte og hjelpe til ved etablering av nye verksemder/arbeidsplassar, arbeide for å utvikle sosiale og kulturelle aktivitetar, drive offensivt informasjonsarbeid og marknadsføre bygda og vere eit hørings- og samarbeidsorgan ovanfor kommunen.»

Er dette noe du kunne tenkt deg og bidrege til? Da er det bare å ta kontakt med:
Laila Kvendset Bergli (930 83 455/laila.kb@shhas.no) eller Terje Nordvik (913 38 052/terjen@todalen.no). Meir informasjon kjem når årsmøtet nærmar seg.

Her kan du laste ned saka for å ta utskrift

Først publisert: 30. januar 2019, 15:05 - Sist oppdatert: 22. juni 2019, 07:36