Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Tid for å fornye medlemsskapet i Todalen I.L.

Jon Olav Ørsal Torsdag 25. januar 2018

Med nytt år er det tid for medlemskontingent for 2018.  Todalen Idrettslag har mange medlemmer, og det er litt av en kabal å få på plass for kassereren.  Todalen IL er registrert i frivillighetsregistret, og det settes ganske strenge krav til innkreving av medlemskontingen og handtering av registrerte medlemmer, forteller kasserer Michal Heimlund. Han har lagt mye arbeid i å rydde opp i medlemsregistret og fått på plass et system i forbundets opplegg som heter KlubbAdmin, og faktura finner du i postkassen en av de første dagene.

«Todalen IL vil de kommende dagene sende ut fakturaer for medlemskontingenten for 2018. Nytt av året, er at fakturaene er utstedt fra klubbens elektroniske medlemsregister, KlubbAdmin. Idretten i Norge bestemte for en tid tilbake at et felles medlemsregister skulle etableres. Idrettsstyret fikk i oppgave å iverksette bestemmelsene, og kom med en forskrift gjeldende fra 01.01.2014. Siste frist for iverksetting av klubbene var 31.12.2016.

Todalen IL valgte i fjor høst å benytte KlubbAdmin, som er et gratis elektronisk medlemssystem for idrettslag, utviklet og eid av Norges Idrettsforbund. Forskriften krever at en kontingent skal betales for hvert enkelt medlem. Av den grunn ble det tradisjonelle Familiemedlemskapet i Todalen IL avskaffet på Årsmøtet 2017. Årsmøtet vedtok en ny kontingent på kr. 150,- per medlem. Kontingenten skal betales enkeltvis av medlemmene i Todalen IL.

KlubbAdmin driftes ved hjelp av betalingssystemet Buypass, og innbetalingene av medlemskontingentene gjøres til deres oppgjørskonto 1503 38 89043, før de utbetales til driftskontoen til Todalen IL kort tid etter.For husstander med to eller flere medlemmer, vil hver enkelt medlem motta sin egen kontingent med ett individuelt KID nr. Dette medfører dessverre at de må betales enkeltvis, istedenfor at de kan samles til en innbetaling. Det har sammenheng med den automatiske oppdateringen av medlemsregistret etter innbetaling er registrert.

Todalen IL har fram til 2017 benyttet Familiemedlemskap som et alternativ til flere enkeltmedlemskap innen samme familie fram til og med 18 års dagen. Men her framkommer det ikke hvem som er/ har vært medlemmer. I tillegg er det kanskje flere som ønsker å bli medlem, som per i dag ikke er registrert i medlemslistene våre. Oppfordrer derfor alle som ønsker å bli, eller fortsatt ønsker å være medlemmer, og som ikke har mottatt faktura ut uka, om å ta kontakt.For de som har mottatt faktura for medlemskontingent, og som ikke ønsker å være medlem, ber vi også om å bli kontaktet slik at de kan strykes fra medlemslistene. Todalen IL ønsker selvsagt så mange medlemmer som mulig, og håper at alle som føler tilknytning til bygda og laget melder seg inn.»

For registering av nye medlemmer, trenger vi:
Navn
Fødselsdato
Adresse
e-postadresse
Telefon/ mobil

Innmelding/ utmelding sendes til: michal.heimlund2@svorka.net
Alternativt sms: 90 88 30 91 eller www.DinIdrett.no

Publisert: 25. januar 2018, 12:37