Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Tek vare på avfallet som ein ressurs.

Jon Olav Ørsal Torsdag 26. august 2021

Talgø MøreTre i Surnadal og Fannrembedrifta Orkel har på ein måte «funne kvarandre».  Begge selskapa har funne ut at det ligg store verdiar i avfall og begge har gjort noko med det.  Hos Talgø MøreTre går det rundt 100.000 m3 med trelast gjennom høvleriet, som lagar rundt 25.000 m3 spon som avfall frå produksjonen.  Orkel har sia 80-talet laga rundballpresser, og har dei siste åra utvikla presser som pakkar mykje anna enn gras i rundballane.

Todalingen Peder Kvendset er salssjef hos Orkel på Fannrem. Han har kundar rundt heile verda, og fortel at Fannrembedrifta er heilt i teten på slikt ustyr – som er utvikla og laga på Fannrem. Foto: Jon Olav Ørsal

Den eine parten har altså utfordingane med avfallet, medan den andre parten har løysinga. Todalingen Peder Kvendset er salssjef hos Orkel, og han såg moglegheita for løysing på avfallsproblemet hos MøreTre.  Orkel lagar nemleg ballpresser til meir enn graspressing.  Dei har utvikla ei presse som kan handtere meir enn 30 forskjellige materialar, og kan lage ballar med forskjellig presstrykk og vekt. Maskina pressa ein ball i minuttet under testkjøringa.

Peder fortel at Orkel sel slike presser over heile verda – faktisk til 60 land i 6 verdsdelar og har rundt 600 slike presser «på jobb» rundt i verda.  Pressa som vart vist i Surnadal er same modell som er bruka til å presse fôrmais i Mongolia.  Der blir pressene frakta rundt på gardane, omtrent slik som dei for rundt med treskjeverka her i gamle dagar.  Da har dei med ein modul som leverer straum til drifta, fortel Peder.

Elmer Talgø er prosjektleiar hos Talgø MøreTre og hadde torsdag invitert potebnsielle kundar både frå Nordmøre og Trøndelag på demonstrasjonen. Foto: Jon Olav Ørsal

Han fortel vidare at andre modellar er utvikla for å presse avfall og plast. Når det blir pakka blir det enkelt å handtere avfallet, og slik pakking har stor betydning rein logistikkmessig.  – Peder legg til at plast på avvegar er eit problem, medan plast i bruk er nyttig.

Det er rundt 100 personar på Fannrembedrifta, og all produktutvikling for Orkel skjer der, medan ein del av produksjonen skjer i utlandet.  Over halvparten av produksjonen går til Asia, og Peder har over 100 reisedøgn i året – mykje av det til Kina. – Eg har vore i Kina i til saman eitt år dei siste 6 åra.

Elmer Talgø som er prosjektleiar for sponprosjektet i Talgø MøreTre har invitert mange potensielle sponbrukar til denne demonstrasjonsdagen som går føre seg ute ved sponlageret.  Det er folk frå heile Nordmøre i tillegg til Trøndelag.  Den store fordelen med slik sponpakking er at ein på heile prosessen kan ha lettvint og rasjonell handtering av strøballane.

Compactoren er rett og slett ei stasjonær ballpresse som er utvikla med tanke på at den skal kunne pakke og presse rundt 30 forskjellige materialar. Med spon tok det omtrent akkurat 1 minutt å lage ein ball. Foto: Jon Olav Ørsal

Demonstrasjonen foregikk heile dagen – her er gjengen som var med på første rudne av prøvepressinga. Foto: Jon Olav Ørsal

 

Publisert: 26. august 2021, 14:37