Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Talgø satsar vidare med Bindalsbygg AS

Jon Olav Ørsal Laurdag 23. juli 2022

Talgø satsar vidare på Terråk i Bindal kommune – i disse dager rustes butikken til Bygger’n Bindal opp til å bli ein moderne byggvarebutikk etter dagens krav.  Etter at det nye Coop-bygget kom er det naturlig å lage eit felles torg mellom Terråk Servicesenter, der Bygger’n Bindal er lokalisert, og Coop Markeds nye butikk.  Dermed er butikken endevendt, og heile sentret er i ferd med å få nye innganger inn mot torget.

Ole Reppen og Johan Arnt Alstad i butikken som var open på laurdag. Butikken opna på nytt etter ombygginga i juni. Foto Jon Olav Ørsal

Bindalsbygg har hatt mange oppdrag rundt omkring i Rørvik/Kolvereid-distriktet og har i løpet av den siste tiårsperioden dobla omsetninga.  Etter oppkjøpet av Bindalslaft AS har omsetninga fått eit skikkeleg løft det siste året, og opplever skikkeleg vekst.  Eit stort prosjekt som no er på gang er bygging av nytt reiskapshus/lager for Bindal kommune. Det bygges ovafor sentrum ved innfarten til Terråk, og er på mellom 5- og 600 m2 – eit prosjekt til rundt rundt 11,0 mill. i haust

Nytt prosjekt for nybygg hos Bindal kommune – reiskapshus på rundt knappe 600 m2 og investering på nær 11,0 mill. i løpet av hausten.

I tillegg skal det investeres i nytt lager for eige bruk for Bindalsbygg – det er også eit prosjekt på rundt 600 m2, og blir nytt kaldlager for butikken på Terråk som bygges i løpet av hausten.  

Bygger’n til venstre og Coop Marked til høgre – torget ligg midt i mellom og ny inngang frå torget til alle butikkane er teke i bruk. Foto Jon Olav Ørsal

Transport av byggevarer langs fjordarmane skjer med båt – her blir varene heisa ombord og er klar for båttransport. Foto Jon Olav Ørsal

Ei lita ferge sørga for transport av materialar, og sørga for lasting med kran og kan losse med landgang med grunne landgangar og kan gå heilt inntil land. Foto Jon Olav Ørsal

Publisert: 23. juli 2022, 11:23