Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Talgø presenterer rekordartet resultat for 2020

Jon Olav Ørsal Tysdag 28. september 2021

I ei pressemelding presenterer Talgø-konsernet et rekararta resultat for 2020.  Det var nok knytta stor spenning til «det store koronaåret» da Norge stengte ned i mars i fjor. Da stod ledelsen i Talgø overfor en stor utfordring både med tanke på marked, ansatte og ikke minst økonomi.  I starten var det ingen som visste hvor dette bar hen, og hvordan det ville bli, men etter hvert rullet da ballen videre og det ble bra salg, og Talgø hadde varer på lager.  Bla videre og les pressemeldingen fra Talgø:

Talgø med rekordresultat i 2020!
Flere ulike faktorer som har virket sammen gjør at Talgø-konsernet i 2020 leverer historiens beste tall målt i både omsetning og resultat. Konsernets omsetning utgjør NOK 785,1 mill. og resultat før skatt er NOK 82,8 mill. Etter skatt sitter konsernet igjen med NOK 63,9 mill. Hele overskuddet blir holdt tilbake i konsernet og styrker egenkapitalen til fremtidig utvikling av selskapet, i tråd med eierskapets tradisjon og visjoner.

Talgø MøreTre Talgø MøreTre er Talgø-konsernets største enhet, og omsetningen kommer i hovedsak fra produksjon og salg av royalprodukter gjennom merkevaren MøreRoyal. Total omsetning ved Talgø MøreTre ble i 2020 NOK 548,9 mill., og resultat før og etter skatt ga henholdsvis NOK 61,4 og NOK 47,7 mill. Av dette utgjorde royalproduksjon en omsetning på NOK 471,3 mill., mens elementproduksjon representerte en omsetning på NOK 66,0 mill., og øvrige produktgrupper NOK 11,6 mill.

Talgø har pløyd det meste av fjoprårets overskudd tilbake til drifte. Det siste året er lokalene til Trollheim kjøpt – og det er lagt store areal med asfalt på Syltøran. Terje talgø er konsernsjef i Talgøkonsernet. Arkivfoto Jon Olav Ørsal

Byggevarebutikkene og Hagesenteret
Konsernet eier 5 byggevarebutikker samt et hagesenter. Disse er lokalisert i Surnadal, Sunndal, Bytås og i Terråk. Hageland er lokalisert i Surnadal. Samlet fikk disse en omsetning i 2020 på NOK 239,7 mill., et resultat før skatt på NOK 17,2 mill., og etter skatt NOK 13,4 mill.

Konsernet er også majoritetseier i entreprenørbedriften Talgø Tradbo, lokalisert på Bytås i Tingvoll kommune. Talgø Tradbo omsatte i 2020 for NOK 28,4 mill., og fikk dette året et negativt resultat på NOK 1,5 mill. Dette skyldes tap knyttet til et enkeltprosjekt, og det forventes at 2021 igjen vil gi positivt resultat for selskapet.

Vekst og pandemi
Pandemien har siden sin inntreden lagt store begrensninger for folks mulighet til reiser, ferier, kulturarrangementer og opplevelser. Vi så gjennom fjoråret at folks forbruksmønster endret seg, og at oppussing og vedlikehold på hjemmebane fikk høy prioritet. Covid19 gikk dermed fra å være et stort usikkerhetsmoment for driften i selskapet, til å vise seg å slå positivt ut både for Talgø MøreTre og våre butikker, som alle har høstet stor omsetning gitt denne situasjonen.

I Todalen holder konsernledelsen til , samt Talgø Bygg AS sin elementfabrikk. Arkivfoto Jon Olav Ørsal

Fremtidsutsikter
Talgø MøreTre AS ble i desember 2020 gjort kjent med at det hadde blitt reist spørsmål ved brannmotstandsdyktigheten for royalbehandlet kledning. Dette til tross for at ytelseserklæring for våre produkter ble satt på bakgrunn av anbefalinger som ble gitt fra Treindustrien og Treteknisk i sin tid. Talgø MøreTre mener bestemt at våre produkter ikke har større risiko i en brann enn sammenlignbare ferdigbehandlet produkter som benyttes i norsk bygge-industri. Med den såkalte Royalsaken som bakteppe er vi spente på utviklingen i 2021. Så langt har vi opprettholdt omsetningen både ved Talgø MøreTre og i våre butikker.

Talgø MøreTre har hatt betydelige kostnader i forbindelse med brannsaken som vil tynge regnskapet i 2021, men vi er likevel positive og har tro på et godt resultat også for året 2021. Bak de gode omsetningstallene som nå presenteres for konsernet for 2020 ligger stor innsats, stort engasjement og lojalitet fra våre mange ansatte som står på til enhver tid. For dette retter ledelse og eiere en stor takk til samtlige som har bidratt til et godt år for Talgø-konsernet.

Todalen 02.09.2021

Talgø Invest AS Terje Talgø, konsernsjef

Publisert: 28. september 2021, 15:42