Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Talgø MøreTre varsler permitteringer, men har tro på fremtiden

Jon Olav Ørsal Fredag 12. august 2022

Talgø MøreTre merker nå effekten av stigende priser på strøm og drivstoff, samt både gjennomførte og varslede renteøkninger.  Alt tilsammen fører til økte kostnader og dermed prisstigning på varer og tjenester som byggvareindustrien leverer.  I en pressemelding fra Talgø Møretre varsler selskapet permitteringer av en del av arbeidsstokken på grunn av liten ordreinngang og store lagre av ferdigvarer. 

Pressemelding fra Talgø MøreTre: 
Talgø MøreTre ser det nødvendig å gjennomføre permitteringer. Permitteringene vil gjelde 25 – 30 ansatte. Permitteringene vil bli gjennomført både i produksjon og i administrasjon.
Ved utgangen av juli måned 2022 hadde Talgø MøreTre en omsetningsvekst på 11% sammenlignet med fjoråret, men opplever nå en svakere ordreinngang.
Ordrereserven pr. dato er betydelig lavere sammenlignet med samme tid i fjor, og tendensen med fortsatt lav ordreinngang ser ut til å vedvare. Våre varelager er betydelig høyere enn på samme tidspunkt som i fjor.

Stor lager og liten ordreinngang er to av årsakene til at Talgø MøreTre nå varsler permitteringer.

Salg til sluttkunder, håndverkere og entreprenører er kraftig redusert.
Det svenske markedet og markedene i Europa ellers, rapporterer om like forhold som det vi nå ser i Norge.
Høyere kostnadsbelastning demper kjøpe og investeringslysten. Drivstoffpriser, kraftpriser og varslede kommende renteøkninger, skaper uro og usikkerhet.
Krige og uro i verden bidrar også negativt på den økonomiske situasjonen og fremtidsutsikter.
Til tross for den vanskelige perioden med brannsaken og de økonomiske usikkerhetene vi nå er inne i, vil Talgø MøreTre fortsette å bygge og gjennomføre de investeringsprosesser som ligger i planene.
Talgø har stor tro på fremtiden, det vi nå ser er en markedskorrigering. Hvor lang denne perioden blir er vanskelig å forutse, men vi må dessverre gå til permitteringer for å redusere produksjon i forhold til det markedet etterspør.

Publisert: 12. august 2022, 15:55