Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Talgø engasjerer seg i Todalshytta AS

Jon Olav Ørsal Torsdag 4. mars 2021

Talgø Invest ønsker å engasjere seg i driften av Todalshytta.  Talgø går inn i driftsselskapet Todalshytta AS med 40% eierandel, og ønsker med det å være en passiv eier, men vil være med å gjøre en oppgradering av hytta mulig. I disse dager pågår det ein storstilet dugnad, der veteraner fra KNT sørger for oppgradering av Kjøkken, soveromg og speisestue/dagligstue.  Ifølge pressemeldingen vil det bli en ny giv ved Todalshytta som engasjerer seg bl.a. i laksefisket i Toåa.

Todalshytta ble bygd i 1901 – nå rustes kjøkkenet opp til ny sesong starter. Foto: Jon Olav Ørsal

Pressemelding fra Talgø Invest AS:
Fra 2021 går Talgø inn som medeier i Todalshytta AS, som er driftsselskapet som har en 10-årig avtale med KNT (Kristiansund og Nordmøre Turistforening) og opsjon på ytterligere 5 år.
Talgø ønsker med sitt engasjement å være med og sikre driften ved Todalshytta og samtidig gjøre det mulig å oppgradere hytta både med tanke på standard og aktivitetstilbud. Talgø har et stort behov for overnatting, bespisning og opplevelser som på denne måten blir tilgjengelig for bedriften, men ønsker elles et passivt eierskap.  

Det nye kjøkkenet er i ferd med å komme på plass. Foto: Arve Evensen

Talgø Invest AS går inn i Todalshytta med en eierandel på 40%. Resten av aksjene har Arve Evensen som er daglig leder og vertskap, med 40%, og Spey APS i Danmark som har 20%.
Talgøs inntreden i selskapet har gjort det mulig å oppgradere både gjesterom, oppholdsrom/spisestuer og kjøkken til et nivå som er mer i samsvar med dagens krav når det gjelder komfort og standard – dette skjer selvsagt i samarbeid med KNT.
Todalshytta satser på flere aktiviteter, med laksefiske i Toåa som hovedaktivitet. I tillegg vil en også legge opp til turaktiviteter – mellom annet ved bruk av KNTs og DNTs omfattende rutenettet i Trollheimen.  

Talgø håper gjennom sitt engasjement at dette vil være med og bidra til å sikre driften ved Todalshytta og at det vil gi et bedre tilbud både når det gjelder mat, overnatting og kultur, både for Talgø sine gjester, laksefiskere og for bygdefolket. 
I disse dager er arbeidet i full gang med en totalrenovering av kjøkkenet på Todalshytta og videre blir alle møbler skiftet ut både i spisesal, peisestue og på soverom.  Dette vil bli en ansiktsløfting som blir godt merkbar både for overnattingsgjester og daggjester på Todalshytta.

Svein Uran sørger for oppgradering av strøinstallasjonene på hytta. Foto: Jon Olav Ørsal

magne Søyset og Arve Evensen på kjøkkenet på Todalshytta. Foto: Jon Olav Ørsal

Jens Halten jobba med vannforsyninga i kjelleren. Foto Jon Olav Ørsal

Jan Louis Myklebust var altmuligmann og dreiv med litt av hvert. Foto: Jon Olav Ørsal

Hans Gujord demonterte de gamle sengene på loftet. Her skal det nye senger inn. Foto: Jon Olav Ørsal

 

Publisert: 4. mars 2021, 20:09