Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene
Takk til Todalssamfunnet!

Takk til Todalssamfunnet!

Elinor Bolme Laurdag 24. august 2013

Etter at raset gikk i stranda og krisa ble konstatert, sendte vi sms kl.12.59 til ordføreren om at vi var var parat med våre ressurser ved behov. Etter hvert ble vi innkoblet som aktør av Surnadal kommune.
Dette som en følge av Beredskapsavtalen vi inngikk med kommunen tidlig i vår.
Vi organiserte oss med en stab i Surnadal og operativ ansvarlig v/Hjelpekorpsleder
Lars L. Polden dro øyeblikkelig til Todalen for å bidra. Stab og operativ hadde jevnlig kommunikasjon for opp datering og rekvirering av mannskap og utstyr etter behov.
Operativ i Todalen hadde tett dialog med Beredskapsmannskapet i Todalen og kommunens befalsvakt under hele prosessen. Vil også nevne at vi under hele perioden hadde kontakt og fra Sør-Trøndelag distrikt av Røde Kors og Norges Røde Kors sentralt hvor disse ville stille omgående med ekstra mannskaper og utstyr. Å ha en så stor og effektiv organisasjon i ryggen har stor betydning, og gjør oss trygge og sikre på at vi kan utføre oppdrag ved slike hendelser.
Selv om vi har hatt egen evaluering og sosialt samvær med våre mannskaper etter at den offisielle krisa var over, vil jeg også her få takke våre mannskaper, fra Hjelpekorpset, Omsorgsavdelingen og ellers alle som velvillig stilte opp til innsats både natt og dag. Inspirerende for oss alle var det også at ordfører Mons Otnes og lensmann Per Gjeldnes møtte opp og orienterte, svarte på spørsmål og roste mannskapet vårt.
Så til det som varmet kanskje mest, og fortsatt gjør det, den omsorg vi har opplevd under vår tilstedeværelse i Todalen:
Jeg er jo klar over det samhold og sammensveiset samfunn Todalen har. Bredden i samholdet er spesielt unikt mellom privatpersoner, organisasjoner og næringsliv. Også Talgø Møbel, som vet å «trykke på de rette knappene» til enhver tid uansett utfordringer.. Men maken til omsorg og måten vi ble integrert på i Todalen , skal men lete lenge etter, og da mener jeg i Norges-sammenheng. Takknemlig og blide alle sammen, selv om dette var en alvorlig og meget utfordrende situasjon.
Nok en gang: TUSEN TAKK TIL DERE ALLE !
For vår og min del må jeg få lov å rette en spesiell takk til Sanitetsforeningen, Arnt Ivar Brøndbo og Håvard Halset. Disse er virkelig en viktig og betydelig ressurs på sine områder for Todals-samfunnet.
Vil også benytte denne anledningen til å si at vi har et stort ønske/satsingsprosjekt om å få med oss nye medlemmer i vår likale forening. Dette gjelder både som støttemedlemmer og aktive til vårt Hjelpekorps og Omsorgsavdeling, mennesker i alle aldre. Se vår hjemmeside for orientering og ta gjerne kontakt med vår sekretær og medlemsansvarlige Margit Møllenhus, eller undertegnede.


Til slutt vil jeg nevne at vi i kommende uke vil besøke husstander i Surnadal kommune med våre innsamlingsbøsser, samt ha en offensiv mot bedrifter, for å realisere prosjektet vi startet på i vår for å anskaffe en egnet mannskapsbil spesielt for å øke responstiden ved aksjoner/utrykning. Anskaffelsen av bil er også viktig for å trekke vår tunge, nyinnredede redningshenger, slik at våre kvalifiserte mannskaper skal slippe å bruke sine private biler når og mannskapet som selvfølgelig gjør en ubetalt, fenomenal innsats for å trygge, sikre og verne om vårt lokalsamfunn og de som
måtte ferdes her.

Ser nå en mulighet til å realisere prosjektet, da vi etter søknad vi sendte Norges Røde Kors i vår, fikk tildelt et betydelig beløp nylig som inspirerer oss til å forsøke å fullføre prosjektet., men ennå gjenstår en betydelig sum for å fullfinansiere dette.
Vil også berømme Surnadal kommune for resolutt handling i ras-situasjonen, samt å involvere de ansvarlige myndigheter så raskt. For vår/min del vil jeg spesielt trekke fram varaordfører Lilli Gunn Nyheim, rådmann Knut Haugen, teknisk sjef Inge Skogheim og befalsvakt på tidspunket Gunnar Bøe.
Det presiseres også fra oss, at konst. Lensmann Per Gjeldnes, som ikke bare er en dyktig fagperson, men også viser et stort ansvar og omsorg for vårt lokalsamfunn, og som nok en gang har utvist et stort ansvar og engasjement.

Med hilsen
Surnadal Røde Kors
Reidar Brøske Lars L. Polden Margit Møllenhus
Leder Hjelpekorpsleder Sekretær/Admis

Publisert: 24. august 2013, 15:30