Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Svorka – ein viktig bidragsytar lokalt

Elinor Bolme Tysdag 26. mai 2015

Svorka kan presentere et årsresultat for 2014 som er godt i historisk sammenheng, på tross av sterkt redusert kraftproduksjon og lavere inntektsramme. Dette er et resultat som kommer eierkommunene Surnadal, Rindal og Halsa til gode,  skriv Svorka i si pressemelding i dag.

 

–       Svorka er et viktig selskap regionalt. I et normalår kjøper vi tjenester fra det lokale næringslivet på MNOK 40, og vi bidrar med lokale sponsormidler på opptil 1 MNOK per år. Svorka planlegger også investeringer i størrelsesorden 200 MNOK de neste fire årene, og det gjør oss til en av de største investorene på Indre Nordmøre, sier administrerende direktør i Svorka, Halvard Fjeldvær.

 

Svorka har de siste årene investert betydelige midler gjennom bygging av kraftverk, nett og bredbånd. Svorka har fokus på å benytte lokale leverandører i sine utbyggingsprosjekter, i tillegg til å bruke lokale leverandører i den løpende driften av selskapet. Svorka kjøpte i 2014 varer og tjenester fra lokale leverandører for MNOK 52,6.

Svorka er opptatt av sin rolle som støttespiller for lokale lag og organisasjoner. For Svorka er det viktig å gi litt til mange fremfor mye til få, og selskapet ønsker gjennom sitt brede engasjement å bidra til trygge og gode oppvekstsvilkår, positive opplevelser i skolen og attraktive fritidstilbud. På denne måten er Svorka med og bygger en attraktiv region.

 

Som regionalt energiselskap kan Svorka tilby god beredskap gjennom lokal tilstedeværelse. Dette er et viktig element når energibransjens organisering nå er under lupen. Svorka kommer også i fremtiden til å jobbe målrettet for at våre kunder i minst mulig grad skal bli påvirket av uventede hendelser i nettet.

 

Historisk lav kraftproduksjon og lave kraftpriser i 2014 gjorde Svorkas resultat lavere enn i 2013. I tillegg har inntektene innenfor nett blitt vesentlig redusert som følge av lavere inntektsramme fra NVE. Svorka opprettholder likevel et resultat som er godt i historisk sammenheng, som skyldes at selskapet har ansatte og et styre som kontinuerlig arbeider for selskapets beste.

Link til komplett årsrapport 2014 for Svorka

 A6597730

En bransje i endring

–       Det har vært store forandringer både i Svorka som selskap og i bransjen siden Svorka Energiverk så dagens lys i 1987. Strømbransjen forventer store endringer også i årene som kommer, men Svorka har som mål å bestå som en stor og viktig arbeidsgiver og næringslivsaktør på Indre Nordmøre.

 

Eivind Reiten ledet ekspertgruppen som i 2014 la frem rapporten «Et bedre organisert strømnett», en rapport som forventes å ha stor betydning for fremtidig organisering av energibransjen i Norge, men som også har skapt sterk debatt. I rapporten fastslås det at norsk leveringssikkerhet er i verdenstoppen, og at oppgavene i strømnettet pr. i dag løses på en god måte. Forslagene til omstrukturering som nå ligger på bordet innebærer at disse forholdene ikke hensynstas, og det er sannsynlig at disse endringene vil bli endelig vedtatt. Svorka er derfor allerede i gang med å tilpasse seg dette. Og målet er klart definert: Svorka skal bestå som en stor og viktig arbeidsgiver og næringslivsaktør også i fremtiden. Et mål som også kommer regionen for øvrig til gode.

 

Les mer om Svorkas tanker omkring fremtidig organisering av energibransjen her.

Svorka-styret-089

Vi skal gi det beste og billigste tilbudet

–       Det er unikt at en såpass liten aktør som oss kan tilby høyhastighetsfiber til en så
god pris som vi gjør.

 

For Svorka er det ett mål som gjelder innenfor bredbånd: Svorka skal gi det beste og billigste tilbudet samme hvor i Surnadal, Rindal og Halsa man bor. Det innebærer at Svorkas kunder skal ha det beste tilbudet som er tilgjengelig i sitt område, uavhengig av om man bor i Grytå eller i Bæverdalen. For tiden er ca 20% av bredbåndkundene fiberkunder, men også i Svorka gjelder mantraet: «fiber er framtida», og det er planlagt betydelige investeringer i fiber allerede i 2015. I 2015 ble i tillegg hastigheten på fiber doblet fra 50 Mbit/s til 100 Mbit/s, samtidig som prisen ble beholdt uendret. Det innebærer at Svorka som lokal aktør kan tilby høyhastighetsfiber til svært konkurransedyktige priser.

 

Les mer om Svorkas satsing på bredbånd og fiber her.
Foto som kan benyttes følger vedlagt. Foto: Nathan Lediard, Lediard foto.

A6597738 A6597828

Sjå oversikt over alle som har fått tildelt midlar her: Svorkamidler 2015

Alle foto: Nathan Lediard, Lediard foto.

Publisert: 26. mai 2015, 22:23