Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

SuSu med spørreundersøkelse – Tiltak i koronatider

Lagt ut av Jon Olav Ørsal Fredag 3. april 2020

I regi av SuSu-programmet har det denne uka (uke 14) vært gjennomført en spørreundersøkelse blant gründere, bedrifter og virksomheter i Sunndal og Surnadal, med mål om framskaffe et kunnskapsgrunnlag for å kunne bidra med tiltak i en krevende tid for lokalt næringsliv. Undersøkelsen viser at det er en krevende situasjon for mange bedrifter. Per 3.april var 653 personer permittert fra bedrifter i Sunndal og Surnadal. Kun et fåtall av bedriftene har imidlertid gjennomført oppsigelser så langt. Situasjonen er særlig krevende innen reiseliv og handel. Tallene for bedriftene i SuSu-kommunene er noe lavere enn gjennomsnittet på landsbasis.

Situasjonen for lokalt næringsliv som følge av koronakrisen ble behandlet i møter i Formannskapene i Sunndal og Surnadal torsdag 2.april, og i møte i styret for SuSu-Programmet fredag 3.april. Formannskapene vedtok at det skal iverksettes flere ekstraordinære tiltak kommunal regi. Programstyret vedtok å be SuSu-administrasjonen iverksette følgende tiltak:

1. Holde seg oppdatert på ekstraordinære tiltak, pakker og virkemidler for å kunne yte god rådgiving og bistand
2. Følge opp gründerbedrifter i tråd med innspill fra kartlegging blant bedriftene
3. Følge opp lokale bedrifter og tilby bistand i tråd med prioriteringen i spørreundersøkelsen:
a. Kontanttilskudd
b. Bedriftsutviklingstiltak
c. Kompetansetiltak
4. En særskilt satsning i SuSu-regi rettet mot lokale bedrifter innen reiseliv og handel, bla gjennom ordningen for bedriftsintern opplæring (BIO-2) tilbudt via Møre og Romsdal fylkeskommune
5. Utvikle og søke å få finansiert prosjekter i regi av SUNS/Surnadal kommune og SuSu-programmet som skal bidra til styrka satsing og tilrettelegging for gründere og etablerte bedrifter
6. Opprettholde god dialog, innhente og oppdatere kunnskap om utviklingen blant gründere og lokale bedrifter i den rådende situasjonen

SuSu-programmet er et samarbeid om næringsutvikling mellom Sunndal og Surnadal kommuner. Et felles programstyre sammensatt av representanter for næringslivet og kommunene leder programmet. Programadministrasjonen utføres av Surnadal kommune, nærings- og utviklingsavdelinga og Sunndal Næringsselskap (SUNS).

Har du lyst til å lese mer om undersøkelsen og hva deltkerne har svart, kan du laste ned PDF-dokumentet her.

Publisert: 3. april 2020, 17:02