Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Surnadal kommune vil bli en demensvennlig kommune.

Elinor Bolme Fredag 28. august 2015

Begrepet «demensvennlig kommune» kan brukes når man har inngått avtale mellom Nasjonalforeningen for folkehelsen og kommunen.

Ordførerkandidat Lilly Gunn Nyheim og listekandidatene Joanna Hyldbakk og Anett Ranes fra Surnadal Arbeiderparti møtte styret i Surnadal demensforening og helselag som er tilsluttet Nasjonalforeningen for folkehelsen. Målet med møtet var å få ett mer demensvennlig samfunn, og Arbeiderpartiet vil sette i gang for å få til en avtale med folkehelsen, slik at de kan kalle seg en «demensvennlig kommune»

Det innebærer at det blir enkel kursing av ansatte i butikker, på kulturhuset, drosjesjåfører, bussjåfører, og servicekontoransatte og ellers andre som møter folk i dagliglivet. Styremedlem i Surnadal demensforening og helselag Heidrun Solstad er kvalifisert til å ta seg av kursingen som går over en time. Det er ikke slik at dette først og fremst er beregna på helseansatte. Det er beregna for alle oss andre som møter folk gjennom arbeid og frivillighet. Hvordan kan vi veilede og hjelpe folk med demens?

I Surnadal har vi dagtilbud til demente, der folk som bor hjemme blir henta og får være på en gård, og delta i ulike aktiviteter iløpet av dagen de er der.  Arbeiderpartiet tar demens på alvor, og vil legge best mulig til rette for dem som får diagnosen. Tidlig tiltak og åpenhet om sykdommen er viktig for å få økt livskvalitet for dem som rammes.

I uke 39 går årets demensaksjon av stabelen, og i den forbindelse vil neste års russekull med flere fra Surnadal som vanlig gå på dørene i kommunen med innsamlingsbøsser for demenssaken. Surnadal ligger i Norgestoppen i forhold til befolkninga når det gjelder innsamlingsaksjonen.

Foto: Første rekke fra v:  Arbeiderpartiets Anett Ranes, ordførerkandidat Lilly Gunn Nyheim AP, Borghild Husby Kvande styremedlem i Surnadal demensforening og helselag.

Andre rekke: Styremedlem Irene Bolme, Arbeiderpartiets Joanna Hyldbakk, styremedlem Heidrun Solstad, styreleder Liv Botten, styremedlem Per Holten.

Publisert: 28. august 2015, 17:38