Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Surnadal blir et takstsenter i Midt-Norge

Jon Olav Ørsal Fredag 28. februar 2020

Takstmann Øyås AS og Landbrukstakstmann Sivert Mauset har i dag inngått et formelt samarbeid. Fra før har Takstmann Øyås 4 takstmenn som operere i hele Midt-Norge. Takstmann Øyås AS er sertifisert for taksering av næringseiendommer, boliger, skadetakser og naturskader. Med et samarbeid med Sivert Mauset blir vi sammen en komplett leverandør av taksttjenester.

Sivert Mauset er utdannet sivilagronom i landbruksøkonomi, og har mange års erfaring innen både landbruk og eiendom. Nedslagsfeltet for landbrukstakst vil bli i hele Midt-Norge. Takstmann Øyås AS er ledende innen skadetaksering i Midt-Norge. Vi takserer i dag skadesaker for de aller fleste forsikringsselskap. Siste årene har det blitt en økning av større skadesaker innen landbruk, næring og bolig. Ved bygningsskader innen næring og landbruk vil det ofte medføre driftstap som kan koste en forsikringstaker masse penger og vi må sette i gang tiltak kjapt for å begrense tapet til de det gjelder. Sivert Mauset vil håndtere driftstap i skadesaker innenfor landbruk slik at vi sammen blir en komplett leverandør i skadesaker innen landbruk.

Etterspørselen etter gode landbrukstakstmenn er stor. Sivert har et veletablert omdømme og navn innenfor landbruket. Verditaksering av landbrukseiendommer benyttes oftere enn før, f.eks finansiering ved bygging av nye driftsbygninger. Ved generasjonsskifte og salg av landbrukseiendommer vil det være nødvendig med en landbrukstakst. Oppdragene har allerede begynt og komme inn og Sivert skal ut på flere befaringer i hele Midt-Norge i nærmeste fremtid.

Nils Håvar i Takstmann Øyås sier at han er glad for at et samarbeid med Sivert Mauset har funnet sted. Sammen så vil vi bli en mer komplett leverandør av taksttjenester, som er viktig for våre kunder. Vi blir et større fagmiljø med utveksling av kompetanse og faglig utvikling noe som gjør oss attraktive i markedet.

Kompleksiteten og driftsomfanget på mange bruk er nå så stort at det skjerper kravene til hvordan taksering utføres. Derfor skjer det nå en dreining mot mer spesialiserte takstmenn innen landbruk, hvor kjennskap til moderne driftsformer er viktig.

-Jeg håper at jeg med min bakgrunn og erfaring skal kunne bidra til at kundene får gode, velbegrunnende takster som kan brukes opp mot bank, ved salg eller generasjonskifter, sier Mauset. – Jeg synes det er svært spennende å inngå samarbeid med Takstmann Øyås. Nils Håvar har en framoverlent holdning, og en tanke om å samle takstkompetanse i et miljø mener jeg helt bestemt må være løsninga for framtida.

Først publisert: 28. februar 2020, 08:00 - Sist oppdatert: 27. februar 2020, 22:24