Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Streik i Svorka

Elinor Bolme Fredag 30. september 2016

Svorka melder no på si heimeside at 18 ansatte er i streik fra 30. september grunna uenighet mellom KS Bedrift Energi og arbeidstakerorganisasjonene i Energiavtale I.

Partene i Energiavtale I har fortsatt ikkje kommet til enigheit i tariffoppgjøret i energisektoren. 16 energiselskap har vore i streik fra 23. september, og det vart varsla om ytterlegare opptrapping frå 30. september. Dette innebærer at totalt 18 ansatte, der 14 er organisert i EL og IT Forbundet og 4 er organisert i Fagforbundet i Svorka, er i streik frå i dag kl. 07.00.

SVORKA.NO:»Vi ber om forståelse for at vi i streikeperioden vil ha redusert tilgjengelighet og begrensede tjenester. Det betyr at det kun er ved driftsforstyrrelser der det er fare for liv og helse (også dyrehelse) og utilbørlig skade for 3. part at feil i strømnettet vil bli reparert. Ved andre driftsforstyrrelser vil vi eventuelt måtte søke de streikendes fagforening om dispensasjon fra streiken. All ordinær anleggsvirksomhet og tilkobling av nye hus vil dessverre måtte utsettes til streiken er over.

Feil i strømnettet meldes som vanlig til overordnet vakt på tlf. 924 200 50″.

Publisert: 30. september 2016, 08:45