Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Straumbrot i Todalen

Jon Olav Ørsal Måndag 26. desember 2011

Todalen har sia 1. juledag kl 22 vore utan straum på grunn av stormen «Dagmar», og har derfor problemer med å oppdatering av nettstaden. Elles kan nemnast at det har blåst av eit tak på Ansnessaga, og ein del tre er gått overende. Det er kl 13.30 fortsatt straumbrot, og redusert kapasitet på mobilnettet. Svorka arbeider med eit linjebrot uti Stranda, der ein travere er øydelagt. Vi kjem att med meir når strømmen er komen att.

Publisert: 26. desember 2011, 11:19