Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Storviltjakta 2015

Elinor Bolme Tysdag 22. mars 2016

Lurar du på korleis storviltjakta gikk i 2015? No treng du ikkje det lenger. Her finn du absolutt alt du kunne tenkt å vite – og langt meir med. På Surnadal kommune si heimeside finn vi nemleg ein fyldig rapport laga av Tore Gjul i forbindelse med viltmøtet den 22. februar. Sjå heile rapporten her

Oppsummering sett hjort/felt hjort 2015:

 • Fordeling av sette dyr på alder og kjønn har lite endring siste år.
 • Indeksen ”sett kalv pr. kolle” tyder på god produksjonen i hjortestammen.
 • Forholdet ”sett kolle pr. bukk” viser litt negativ utvikling. Andel bukk i bestanden er litt redusert, men er fortsatt tilstrekkeleg.
 • ”Sett spissbukk av alle sette bukker” viser stabilt nivå frå 2012 til 2015.
 • Sett hjort skjema, fellingsresultat og vårtelling gir oss ein indikasjon på at hjortestammen er lite endra siste året, sett kommunen under ett.
 • I forhold til felte dyr så ble det ein oppgang på 17 dyr.
 • Fellingsprosenten (66,8%) er mye opp frå i fjor. Fortsatt for låg. (Bør være over 75%, jfr. kommunale målsettingar).
 • Fordeling på uttaket i forhold til alder og kjønn er bra sett kommunen under ett. Rimeleg likt frå år til år.
 • Litt aukande slaktevekter for eldre bukk og ungkolle, litt ned for dei andre.

Skjermbilde 2016-03-19 kl. 12.12.18
Skjermbilde 2016-03-19 kl. 12.12.51

Skjermbilde 2016-03-19 kl. 12.13.09

Skjermbilde 2016-03-19 kl. 12.45.24

Oppsummering sett elg/felt elg 2015:

 • I forhold til felt elg (56), så blei det ein nedgang med 4 dyr i forhold til 2014.
 • Fellingsprosenten (54,9) er litt låg i forhold til optimal tildeling/felling (bør være opp mot 75%). Skyldast bl.a. låg felling i enkelte delar av kommunen.
 • Felling fordelt på alder og kjønn er ikkje optimal. Andelen felt eldre okse er for høg (29%). Bør være rundt 20%.
 • Fordeling av sette dyr på alder og kjønn har endret seg noko siste år.
 • Det ble sett mere ku uten kalv i 2015, og det ble sett mindre ku med 1 og 2 kalv.
 • Andel kyr med kalv gikk ned, og sett kalv pr kalvku gikk og litt ned.
 • Forholdet ”sett ku pr. okse” har ok utvikling.
 • Antall sett elg totalt er stabil, mens sett elg pr jegerdag er gått litt ned siste år.
 • Sett elg skjema og fellingsresultat gir oss ein indikasjon på at elgstammen er forholdsvis stabil i forhold til 2014.
 • Nedgang i slaktevekt for hann hokalv, ungdyr og eldre ku. Oppgang i slaktevekter på kukalv og okse i 2015.

 

Skjermbilde 2016-03-19 kl. 12.13.27

 

 

Skjermbilde 2016-03-19 kl. 12.13.48

Skjermbilde 2016-03-19 kl. 12.14.00

 

 

Skjermbilde 2016-03-19 kl. 12.14.16

Først publisert: 22. mars 2016, 07:00 - Sist oppdatert: 25. mars 2016, 12:43