Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene
Stort ras i Stranda inn til Todalen – oppdatert

Stort ras i Stranda inn til Todalen – oppdatert

Jon Olav Ørsal Onsdag 31. juli 2013

Eit stort ras har gått i Stranda inn til Todalen. Veien er borte i ei strekning på minst 100 meter. Raset gikk litt før kl 10, og det tok også kraftlinja, slik at Todalen er utan strøm. Det er etter all sannsynlighet ikke bilder eller folk som rammet av raset.  Todalen er nå uten veg og strøm,  men beredskapsarbeidet med å gjenopprette kommunikasjon er alt kome i gang. Vi kjem med meir info etter kvart som vi får gjnoppretta kommunikasjonslinjer. 

Det er opprettet en beredskapstelefon via satelittelefon. Nummeret er 00881641425714. Dette gjelder med tanke på brann, liv og helse. Eller vil en kunne bruke jaktradio på kanal 1 som en slags kontakt- og infokanal.Senere i ettermiddag vil kommunens folk komme til Todalen med tanke på organisering av beredskapstjenester og informasjon til bygdefolket. Todalen.no vil bli med på dette møtet, og vi videreføre aktuell info så lenge vi har nettilgang og får lagt ut informasjon på nettsiden.

Vassforsyninga frå Bjøråa vassverk har vore ute av drift på grunn av strømbrotet, men har no fått agregat dermed strømtilføring. Vassforsyninga er no oppretta til alle abonnentane til Bjøråa vassverk.

Geolog er no kome til Todalen og har starta undersøking på rasstaden. Svorka har ikke fått klarsignal til å starte arbeidet i rasområdet, så det blir nok strøm igjen tidlegast på torsdag.

Bilder frå rasstaden og livet i Todalen på rasdagen.  Alle foto: Jon Olav Ørsal

Publisert: 31. juli 2013, 10:28