Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Stor byggeaktivitet på Nordvik

Sverre Kjølstad Laurdag 13. juli 2019

Like etter at Øygarden bolig- og hyttetomter ble utlagt for salg, var det mange som søkte både på boligtomter og hyttetomter. Først ute var Ivar Vikan, og familien kunne flytte inn i nytt hus i andre halvdel av juni måned i år. Asbjørn Holten er også kommet godt i gang med bolig nr. 2, og her er det han og faren som står for byggingen.

Asbjørn Holten er godt i gang med hus nr 2 i det nye byggefeltet. Foto: Sverre Kjølstad

Arne Gjeldnes holder på med tomtearbeidet til Tone Nordvik og Roar Sæther, og de som skal føre opp bygget har kommet med en del byggevarer allerede. Så da er bolig nr. 3 også like før byggestart. Totalt er det 15 boligtomter. Når det gjelder hyttetomtene er 7 bestilt, og den ene er kommet i gang med tomtearbeidet. Her er det 17 hyttetomter som er lagt ut for salg. Felles for de fremste boligtomtene er panorama utsikt innover Todalsfjorden, og utover Stangvikfjorden.

Som om ikke nybygg var nok, har også mange startet med påbygg og restaurering av eksisterende boliger. Sven Olav Svinvik holder på med påbygg for utvidelse av huset på Øygarden, og det samme er tilfelle med huset til familien Måøy i Sollifeltet. Torunn og Kristoffer (Kekke) Nordvik er nyinnflyttet i Myrvoll, og her har det også vært påbygg og restaurering. Trond Svinvik har skiftet bordkledning på veggen mot syd på Nordli. Gerd Ildrid og Magnar Førde har holdt på med restaurering av Sollivegen 3, og her er det like før de er kommet i mål. Arne Gjeldnes har restaurert Bergly, og han har gjort alt arbeidet selv. Så her er det bare å slå fast at mange satser på å forbli nordvikgardinger, og det er gledelig at nye kommer til.

Arbeidet er godt i gang på tomta til Tone Nordvik og Roar Sæther. Foto: Sverre Kjølstad

Klart for byggestart på tomt nr 2 – Asbjørn Holten. Foto: Sverre Kjølstad

Flott utsikt fra byggefeltet på Nordvik. Foto: Sverre Kjølstad

Her pågår oppfylling av ei av tomtene. Foto: Sverre Kjølstad

Publisert: 13. juli 2019, 15:53