Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Stor aktivitet på byggefronten i Bindal

Jon Olav Ørsal Sundag 6. desember 2020

Bindalsbygg og Talgø Møretre har den siste tida opplevd stor aktivitet på byggefronten i Bindal.  På Terråk var det denne veka overlevering av Hellifossen kraftverk, der Bindalsbygg har hatt betydelege levranser gjennom samarbeidspartneren Nærøysund Entreprenør.  I Terråk sentrum er det ein 4-mannsbustad i to etasjar under bygging, og er planlagt ferdig på etterjulsvinteren. 

Hellifossen kraftverk vil utnytte eit fall på 125 meter, og vil ha ein årleg produksjon på rundt 28,8 GWh.  Det er ein produksjon som tilsvarer straumforbruket til rundt 1400 husstandar. Her starta utbygginga i 2019 og er klart til oppstart etter kvart. 

I hamneområdet pågår bygging av den nye 4-mannsbustaden som blir ferdig på etterjulsvinteren.  Her brukes element frå elementfabrikken i Todalen, og det er Carling som er utførende entreprenør og bistår monteringsarbeidet.  3 av dei 4 leilighetene er selt – den eine skal Talgø av dei skal Talgø ha, medan ei enno er ledig for sal.

Janis fra entreprørfirmaet LTD Carling og Svein Løvik frå Talgø MøreTre.

 

Først publisert: 6. desember 2020, 05:00 - Sist oppdatert: 5. desember 2020, 20:25