Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Stenging av Fv 6148 – Ørsal-/Melavegen

Bjørn Gunnar Ansnes Fredag 14. januar 2022

I perioden 24. januar – 28. februar vil Fv 6148 – Ørsal-/Melavegen vere stengt for gjennomkøyring over Haukåbrua. Dette på grunn av at rekkverket på brua skal skiftast ut. Omkøyring er via Fv 6146 – Todalsvegen og Fv 6148 – Melavegen eller Pilskarvegen og over Øyabrua. Omkøyringa vil vere skilta under heile perioden arbeidet med rekkverket pågår.

Varslingsskilt om komande vegstenging. Foto: B G Ansnes

Dette vil mellom anna innebere endringar i skulebussrutene, i perioden arbeidet pågår, og elevane som i dag tek skulebuss frå stopp langs Fv 6148 – Ørsal-/Melavegen, vil i denne perioden bli henta med minibuss eller må gå til andre busstopp. Den ordinære skulebussen vil i denne perioden ha rute langs Fv 6146 – Todalsvegen til/frå Bruset. Elevane som blir råka av endringane vil bli varsla av VY/Fram i god tid før endringane i bussrutene.  

Vi vil oppdatere med meir informasjon når stenginga av vegen nærmar seg.  

 

Publisert: 14. januar 2022, 12:48