Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Står på vidare for eldre

Jon Olav Ørsal Torsdag 7. april 2016

Surnadal Demensforening og helselag driv saman med Pårørande foreninga til Surnadal Sjukeheim eit omfattande arbeid for eldre og sjuke for å gjera kvardagen litt betre. Vi har saksa litt frå årsmeldinga , som gir ein god indikasjon på kva dei bidreg med. Vi har mange gode bidragsytarar, både bedrifter og privatpersonar, som alle bidreg på sin måte, seier leiar Liv Botten

«Årsmelding for Surnadal Demensforening og Helselag og Pårørendeforeningen til Surnadal Sjukeheim 2015
Styret har vært:på å gj
Liv Botten leder
Nils P. Sylte nestleder
Irene Bolme sekretær
Borghild Kvande kasserer
Heidrun Solstad styremedlem
Magna Mo styremedlem
Anne Lise Skralthaug styremedlem
Per Holten styremedlem
Revisorer: Ann Oddveig Buskenes og Gunnveig Heggset Røen
Valgkomite: Ella Krangnes og Bente Sylte

Vi har hatt 4 møter i løpet av året.
Den årlige Demensaksjonen var i år arrangert i tidspunktet 21. – 24. september. Også i år fikk vi hjelp med bøssebeæring av russen ved Surnadal v.g.skole, samt medlemmer av Åsskard Helselag. Det var bare en liten del av russen som deltok så vi hadde mange telefoner for å få folk til å fylle alle rutene. Hva gjør vi med dette til 2016 ? Aksjonen i år gav rekordresultat og vi vil takke alle som var med og gjennomførte aksjonen.

På Alzeimerdagen den 21. september arrangerte vi åpent møte på Surnadal Sjukeheim, der vi var så heldig å få Marte Kvello til å holde foredrag for oss. Marte er lege og stipendiat ved sykehuset Levanger og NTNU. Hennes doktorgradprosjekt heter «Ungdemens i Trøndelag» og omhandler demens hos yngre og tidligdemens.
Også i år arrangerte Håndballgruppa i Surnadal IL ved Anders Moe Sæter og Stian Faksnes handballturnering der denne gangen overskuddet gikk til Pårørendeforeningen. Overskuddet ble på hele kr. 45.000, som vi setter stor pris på. Tusen takk til initiativtakerne.

For disse pengene + kr. 15.000 fra Surnadal Sparebank overleverte vi en el-sykkel (Christianiabiks) til Surnadal Sykehjem.
Før sommerferien var vi delaktig i Onnadagen ved Surnadal Sjukeheim og dermed ble den årlige sommerfesten nedprioritert i år.
Som tidligere år har vi ryddet og pyntet utendørs til 17. mai. Vi planta i utallige krukker til de forskjellige avdelingene.

Vi har startet opp med «Aktivitetsvenn»-kurs og en arbeidsgruppe som skal arbeide med «Et mer demensvennlig samfunn» er i gang. Surnadal Kommune skrev under en avtale om å bli et Demensvennlig samfunn på september, og vi håper å komme i gang med første kurset i april 2016. Godisposer blir levert på hver avdeling hver 14.dag, og vin og likør blir levert ved behov.
Vi pynter med blomster til jul og påske, samt at vi gir alle beboerne julegave. Underholdningskvelder med musikk og dans prøver vi å få til ca 1 gang pr. måned.
Vi sender stor takk til alle som stiller opp.
Vi får kvart år inn ønskelister fra hver avdeling ved Sykehjemmet om ting som de gjerne vil ha. Vi prøver så godt vi kan å etterkomme dette.

Ellers har vi støttet turer for beboerne og vi har støttet kurs for ansatte. Vi har også i år vært så heldige å få inn gaver fra lokale firma, samt den årlige vinkassen fra en anonym giver. Vi har også fått pengegaver etter begravelser. Vi vil si tusen takk til alle som er med og støtter oss på ulike måter! Foreningene har god økonomi ut i fra gaver og bevilgninger.»

Publisert: 7. april 2016, 20:27