Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Stangvik historielag med årsmøte på oppvekstsentret

Sverre Kjølstad Tysdag 27. februar 2018

Rundt 25 personer møtte da Stangvik Historielag avviklet sitt årsmøte på Stangvik Oppvekstsenter mandag 26. februar. Leder Einar Grønnes ønsket velkommen, og gjekk deretter over på saklisten. Godkjenning av innkalling og sakliste, valg av 2 personer til å skrive under protokollen, og valg av møteleder og sekretær gjekk fort unna uten anmerkninger. Årsmelding og regnskap ble også godkjent uten bemerkninger. Det ble også slått fast at laget har en sunn økonomi, og at en skulle se på eventuelle nyttige prosjekt som krevde litt investeringer.

Det nye styret i Historielaget. fra venstre: Hallvard Kvande, Martinus Ranheim, Marit Haugen, Einar Grønnes, Torbjørn Polden, Rolf Smisetfoss, Rolv Lysø.  Foto: Sverre kjølstad

Så var det klart for valg. Leder Einar Grønnes hadde sagt fra seg gjenvalg, men da valgkomiteen ikke hadde kommet fram til ny kandidat tok Einar på en ny periode. Nestleder Marit Haugen og kasserer Rolv Lysø var ikke på valg. Sekretær Anna Ingeborg Nordvik og styremedlem Lars Steinar Ansnes hadde sagt fra seg gjenvalg, og ny sekretær ble Hallvard Kvande, og ny styremedlem Rolf Smisetfoss. Varamedlemmene Martinus Ranheim og Torbjørn Polden tok gjenvalg. Revisorene Oddvar Kvande og Anders Nordvik var ikke på valg. I valgkomiteen var Endre Ellevset på valg, og han ble erstattet av Anna Ingeborg Nordvik, mens Anny Haugen og Lars Gudmund Røen er på valg, henholdsvis i 2019 og 2020.

Full konsentrasjon ved styrebordet. Fra v. Einar Grønnes, Marit Haugen og Anna Ingeborg Nordvik. Foto: Sverre Kjølstad

Redaksjonsnemda for årsskriftet består av Marit Haugen, Lars Steinar Ansnes, Grethe Aarnes og Torbjørn Polden.  Per Haugen og Magne Hansen utgjør teknisk gruppe i samarbeid med Todalen Historielag.

Av årsmeldingen går det fram at det var historisk vandring i Stangvik den 10. juni, 17. juni busstur til Storlidalen og Oppdal i samarbeid med Todalen Historielag. Vandring på Årnes den 12. august, og kulturvandring på Nordvik 27. august.

Den dyktige kåsøren Bernt G. Bøe hadde ordet i si makt.   Foto: Sverre Kjølstad

 

Så var det klart for kaffepause med velsmakende kaker til. Etter pausen var det klart for kveldens høydepunkt med kåseri av Bernt G. Bøe. Han hadde fått frie tøyler med å velge tema, og Bernt framførte gamle båttradisjoner. Her fikk vi følge mange av de gamle båtene, og hvordan de endte sine dager. Båtbyggerne ble også presentert, og redskapen de benyttet på 1800-tallet og utover ble også vist. Et meget interessant kåseri, som ble krydret med muntre historier som Bernt er en mester til. Som vanlig la han fram en grundig kunnskap om emnet, og det falt tydelig i smak blant de frammøtte.

Glimt fra møtedeltakerne. foto: Sverre Kjølstad

Glimt fra møtedeltakerne. Foto: Sverre Kjølstad

Publisert: 27. februar 2018, 06:00