Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Sprang for FORUT

Elinor Bolme Torsdag 4. juni 2020

På onsdag var det høgt aktivitetsnivå mellom Todalen Oppvekstsenter og Pilskaret. Da var heile skulen, i inndelte grupper ute på oppdrag for årets skoleløp for FORUT. Her hadde alle ungane skaffa seg private løpesponsorar som betalte ein valgfri sum per runde løpt. 

Runden gjekk som tidlegare år frå skulen, via Pestua, opp til Steinarstua og ned om Pilskaret til skulen igjen. Prosjektet heiter i år: Rett til rent vann, og fokuserer på FN sine bærekraftsmål og kor viktig det er at alle må samarbeide og trekkje i samme retning for å nå desse.

 

Full fart på Anders som let sine sponsorar få «svi» for ei god sak.

Nesten ein time med springing tek jaggu på!

Etter løpet tok elevane med seg antall rundar heim, og kunne krevje inn betaling via Spleis.no. Her er det fortsatt mulegheiter for å bidra om du vil. Gå inn på FORUT Skoleløpet 2020: Todalen oppvekstsenter og spleis på reint vatn du også!

Rett til rent vann

Rent vann er et grunnleggende behov for mennesker i hele verden.  I  Skoleløpet fokuseres det på FNs bærekraftsmål, og hvor viktig det er at  alle må samarbeide og trekke i samme retning for å nå disse.

FORUT Skoleløpet er en aksjon der elevene lærer om globale temaer som  FNs bærekraftsmål, bistand og utviklingsarbeid, samtidig som de selv  bidrar med viktig innsats for jevnaldrende.

Bistandsorganisasjonen FORUT har prosjekter i seks land i Asia og   Afrika. FORUT har tre programområder: barnerettigheter, kvinner og  likestilling, og rus som utviklingshinder.

Publisert: 4. juni 2020, 21:41