Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

SpareBank1 SMN gjentek suksessen med støtte til sommarjobb for ungdom

Bjørn Gunnar Ansnes Laurdag 17. april 2021

SpareBank1 SMN vil i år, som i fjor, gje lønstilskot på 7.000 kroner per sommarjobb for ungdom til bedrifter i Midt-Norge. Lønstilskotet blir gjeve til bedrifter som tilbyr ungdommar i alderen 16 – 25 sommarjobb i minst tre veker. I fjor vart det gjeve lønstilskot til 500 sommarjobbar for ungdom. I år håper SpareBank1 SMN å kunne gje dette tilbodet til 600 ungdommar. Eit skikkeleg prisverdig tiltak, spesielt i ei tid der det kan vere vanskeleg for ungdommar å finne sommarjobb på grunn av koronasituasjonen.  

Etter eit heilt år med koronarestriksjonar vegrar mange bedrifter seg for å gje ungdommar i Midt-Norge tilbod om sommarjobb. Difor tilbyr SpareBank1 SMN, for andre året på rad, lønstilskot til bedrifter som tilbyr midtnorske ungdommar sommarjobb, og på den måten gjev ungdommane sårt tiltrengt arbeidserfaring og lønna arbeid. I fjor var det nærare 500 ungdommar som fekk sommarjobb gjennom SpareBank1 SMN sitt samfunnsutbytte. Banken ønskjer difor å gjenta suksessen frå i fjor, med mål om å få enda fleire midtnorske ungdommar ut i sommarjobb i år. 

– Mange bedrifter i Surnadal, Sunndal og Rindal ønsker å tilby ungdommene våre sommerjobb. Men koronapandemiens økonomiske konsekvenser har også påvirket næringslivet lokalt, og mange har ikke mulighet til å ansette noen etter lang tid med koronarestriksjoner, seier banksjef Berit Skralthaug i SpareBank 1 SMN Surnadal og Sunndal.

– Derfor ønsker SpareBank 1 SMN, i år som i fjor, å gi et tilskudd på 7000 kroner per jobb til bedrifter som kan tilby sommerjobb. Beløpet tilsvarer en gjennomsnittlig ukelønn for unge med sommerjobb. Tilskuddet går til å ansette ungdom i alderen 16-25 år i minimum tre uker i sommermånedene, og det kan søkes om tilskudd for inntil fem ungdommer i samme bedrift. Bankens unike eiermodell gjør tiltaket mulig, fortsett  Skralthaug.

– 40 prosent av SpareBank 1 SMN er eid av lokalsamfunnene i regionen vår. Sparebankmodellen gjør at vi dermed kan dele ut det vi kaller samfunnsutbytte, hvor den rettmessige andelen av vårt overskudd tilbakeføres lokalsamfunnene vi er en del av. Lønnstilskuddet til sommerjobber går av denne potten, forklarer ho. 

Saman med Sparebankstiftelsen SMN har banken sett av vel fire millionar kroner for å gje unge ein lærerik sommar og på den måten bidra til å halde hjula i gang i det midtnorske næringslivet. 

– Vi slår et slag for de små og mellomstore, lokale bedriftene i regionen. Vårt håp er at kafeer, hoteller, landbruket og nisjebutikker får en travel sommer, sier banksjefen. Ho understrekar at tiltaket ikkje vil vere aktuelt for bedrifter som har permitterte tilsette.

Banksjef Berit Skralthaug og Ass. Banksjef Næringsliv, Gøril Berntsen, håper mange bedrifter i Surnadal, Sunndal og Rindal søkjer før fristen går ut 1.mai. 

– Dette er en vinn-vinn-situasjon for alle parter hvor alle bedrifter kan søke, ikke bare bedrifter som er kunder hos oss, seier ass. banksjef Gøril Berntsen.

– Vi vet at også årets sommer trolig blir annerledes, og det er viktigere enn noen gang å gi ungdommer arbeidserfaring. Samtidig vet vi at mange bransjer trenger flere hender enn det økonomien tillater, og at dette derfor kan bety mye for næringslivet i Surnadal, Sunndal og Rindal, avsluttar ho. 

I 2020 vart det gjeve tilsvarande støtte til 17 sommerjobbar til bedrifter i Surnadal kommune. Bedriftene som søkte og fekk innvilga støtte i fjor var: Roald Moen AS, Consto Midt-Norge AS avdeling Surnadal, Kristina Svinvik AS, Kokkens.no, Todalshytta, HJH Bygg AS, Jur og Kustell DA og John L Bævre.

Kriteria for å få støtte:

• Tilskot kan gjevast til bedrifter i Trøndelag og Møre og Romsdal. 

• Kvar sommerjobb blir støtta med 7.000 kroner. Det kan søkjast om tilskot for inntil fem sommerjobbar

• Tilbod om sommarjobb må gjevast til ungdommar i alderen 16 – 25 år, og minimum utgjere tre vekers full jobb.

• Sommarjobbane skal gjerest allment tilgjengeleg, slik at ungdommar i bedrifta sitt nærområde kan søkje. 

• Det er ein føresetnad at jobbane blir lønna etter gjeldande tariff, og at det blir skrive arbeidskontrakt.

• Det er eit krav at bedriften ikkje har tilsette som er permitterte. 

• Det blir ikkje gjeve tilskot til sommerjobbar som allereie er utlyst eller avtalt. 

Søknadsfrist er 1. mai. Trykk på lenka Søknadsskjema for å søkje om støtte frå ordninga. 

Svar på søknaden blir gjeve innan 10.mai. Støtta blir utbetalt seinast 30.august, etter at dokumentasjon er motteken frå bedrifta.

Publisert: 17. april 2021, 08:30