Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Sollia vassverk – restriksjonar på bruk av drikkevatnet

Bjørn Gunnar Ansnes Fredag 6. august 2021

I ei pressemelding frå Surnadal kommune, blir det opplyst at det er innført restriksjonar på bruk av drikkevatnet frå det kommunale vassverket på Nordvik, Sollia vassverk. Grunnen til dette er lite tilsig av grunnvatn. 

Følgjande melding er sendt til abonnentane i Sollia vassverk:

– Sollia vassverk, Nordvik. På grunn lite tilsig av grunnvann innfører Surnadal kommune restriksjoner på vannforbruket fra Sollia vassverk, gjeldende fra i dag 6. august kl 11. Restriksjonene begrenser bruken til mat og drikkevann, samt hygieniske formål i ordinær husholdningsbruk. Drikkevannet skal ikke benyttes til hagevanning, bilvask eller tilsvarende inntil Surnadal kommune som vannverkseier opplyser om dette. Drikkevann vil i perioden framover bli kjørt ut med tankbil. Status overvåkes, men alle abonnentene oppfordres til et bevist forhold til sitt eget vannforbruk. Hilsen Surnadal kommune.

Dette er gjort med heimel i kapitel 3.8 i Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Sjå nedanfor:

 

Publisert: 6. august 2021, 09:58