Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Søknadsfristar – kultureininga 

Elinor Bolme Måndag 1. april 2019

Surnadal kommune, kultureininga, har fleire tilskottsordningar og tildelingar av leigetid i gymsalar m.m. som skal avgjerast med det første.

Søknadsfrist er 15. april for:

  • leige av gymsalar, hall og svømmehall for det komande skuleåret
  • prosjekttilskot til kulturtiltak

Elektronisk søknadsskjema leige av gymsalar m.m.:
https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=766&externalId=1566

Elektronisk søknadsskjema prosjekttilskot:
https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=229&externalId=1566

Framlegg på kandidatar til Kleivaprisen må sendast til post@surnadal.kommune.no eller Surnadal kommune, Bårdshaugv. 1, 6650 Surnadal innan 15. april. Kleivaprisen går til nokon som på frivillig basis gjer ein særleg innsats for det lokale kulturlivet og/eller bygdesoge.

Søknadsfrist er 30. april for:

  • lag og forsamlingshus som skal søkje om kulturmidlar, oppstartingstilskot og utbetring av ball- og leikeplassar

Elektronisk søknadsskjema kulturmidlar:
https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=1492&externalId=1566

Elektronisk søknadsskjema tilskott til leikeplassar:
https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=2639&externalId=1566

Publisert: 1. april 2019, 22:06