Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

SNO ber om at du respekterer reservatgrensa

Jon Olav Ørsal Fredag 27. april 2018

Statens naturoppsyn har registrer dumping av hageavfall og sagflis i Todalsøran naturreservat. Det er rett bak Talgø MøreTre sitt anlegg i Todalen at sagflis og hageavfall er dumpa – bla vidare og les oppfordringa frå naturoppsyn Ola Eirik Bolme i Statens naturoppsyn (SNO).

I fjor arrangerte Fylkesmannen i Møre og Romsdal et folkemøte i Todalen for å informere om Todalsøran naturreservat. Dette på bakgrunn av avdekking av diverse uønskede aktiviteter i reservatet fra publikum.

Naturreservatet er skilta – grensa går langs vegen nedenfor Talgø-fabrikken og utover Kvennsetøran. Foto: SNO

Statens naturoppsyn har på oppdrag fra fylkesmannen brukt store ressurser de siste åra på å fjerne fremmede arter som rynkerose, hagelupin og kjempespringfrø i reservatet. Disse artene har blant annet blitt spredd i reservatet på grunn av dumping av hageavfall. Statens naturoppsyn har tross informasjon registrert at aktiviteten med dumping av hageavfall og sagflis i naturreservatet ved Talgø fabrikker har fortsatt i vår. Reservatgrensa går langs veikanten ved Talgø fabrikker.

Vi ber innstendig om at denne aktiviteten opphører

Publisert: 27. april 2018, 17:13