Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Småviltjakta hausten 2016

Elinor Bolme Fredag 29. juli 2016
Surnadal Jeger og fiskeforening har også i år muligheit for småviltjakt på Kårvatn denne hausten. Foreningens medlemmer har prioritet, og må melde si interesse til foreninga innan 8. august.

Surnadal JFF har bestemt følgende for småviltjakta i 2016:

Jakttid:                                10.09. -23.12.

Jaktbare arter:                     Fjellrype, lirype, orrfugl, tiur, hare og annet jaktbart småvilt.

Bag-limit:                              Samlet inntil 8 fugler per jeger for hele sesongen (ryper, orrfugl, tiur)

Antall solgte kort:                Inntil 20 årskort, derav inntil 3 kort med hund. Inkl. ungdomsmedlemmer. 

Jakta evalueres per 20.09.  Evt. stenging, fortsette eller utvidelse av antall solgte kort, bestemmes da.

 

Prioritering:                         Dei som ønsker å jakte på Kårvatn i 2016 må melde interesse til Ragnar Halle eller Anders Magne Ormset innen 8. august (kontaktinfo nedanfor).

Surnadal JFFs egine medlemmer vil prioriterast. Ved overtegning foretas loddtrekning.

Evt. ledige kort blir deretter lagt ut for åpe salg. Om det melder seg fleire enn antall ledige kort, foretas det loddtrekning blant desse den 15. august.

Jaktkortene er personlige og kan ikkje overdras/videreselgas.

Kårvatn leier ut hytta ved Øvre Neådalsvatn. Ta kontakt med Gudmund Kårvatn for leie av hytta.  

Priser (sesong):                  

Medlemmer (SJFF):                            500,-      

Medlemmer m/hund (SJFF):              1.000,-

Ikke medlem:                                      800,-

Ikke medlem m/hund:                       1.500,-

Åpnes det for flere kort etter 20.9. er prisene henholdsvis (ref. over):

Døgn:     kr. 100 – 200 – 200 – 300

Uke:       kr. 200 – 400 – 400 – 600

OBS! SJFFs egne ungdomsmedlemmer har gratis jakt, men må ha gyldig jaktkort!

 

Kontaktpersoner:                

Ragnar Halle: ragnar.halle@gmail.com eller sms: 986 57 743

Anders Magne Ormset: andersmagne@svorka.net eller sms: 

924 05 053

For jakt på VAulen: sjå Surnadal jeger og fiskeforening si heimeside

Publisert: 29. juli 2016, 10:15