Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Skoleskyss i Todalen og kommunen ellers

Sverre Kjølstad Torsdag 18. september 2014

Fylkeskommunal skoleskyss

Skoleelever i grunnskolen har krav på til fri skoleskyss når avstanden mellom hjem – skole er
4 km eller mere, og i videregående skole må reiselengden være minst 6 km. For elever i 1. kl. er avstanden 2 km for fri skyss. Hvis avstanden fra hjem til bussholdeplass er 1 km. eller mere har elever i 1. kl. rett på skyss til bussholdeplassen.
Elever som er funksjonshemmet, skadet eller pga. sykdom har behov for skyss, har krav på fri skyss uavhengig av reiselengde.
Det samme er tilfelle når eleven har særlig farlig eller vanskelig skolevei.
Fri skyss har også elever der det er nødvendig med båt- eller ferjetransport. Her gjelder heller ikke reiselengde.
Hver elev som har rett på fri skoleskyss får utdelt et skolekort som skal forevises bussjåføren hver gang eleven går om bord i bussen. Kortet skal være utstyrt med bilde for å være gyldig. Kortet gjelder ikke ved reiser i skolens ferie- og fridager.
Elever med foreldre som har delt omsorg har rett på fri skyss fra hjemstedet til begge foreldrene: Det kreves ikke 50/50 omsorgsordning, men delt bolig skal være reell og dokumentert ved avtale. Samværsordning gir ikke grunnlag for fri skoleskyss.

Kommunal skoleskyss

I tillegg til den fylkeskommunale skoleskyssen har Surnadal kommune gitt fri skyss til elever som har farlig skolevei. De har delt inn veiene etter farlighetsgrad, hvor veigruppe 1 gjelder for de farligste strekningene. Dette er:
Holten – Røv, Sogge/Ranes, Hyldbakk – Pestutrøa, Hakstad.
Gruppe 2 for resten av skoleveiene.
Følgende får fri kommunal skyss:
a) Alle elever i 2. – 4. kl. med skolevei på 2 km eller mere.
b) Alle elever i 1. kl. som må ferdes langs vei i gruppe 1, utenom gårds-, gang- og sykkelvei.
c) Alle elever 2. – 7. kl. som må ferdes 1 km eller mere etter vei i gruppe 1, utenom gårds-, gang- og sykkelveier.
d) Alle elever i 8. – 10. kl. som må ferdes 2 km eller mere etter vei i gruppe 1, utenom gårds-, gang og sykkelveier.
e) Det blir pressisert at det ikke blir gitt fri skoleskyss ved bruk av Kulturskoletilbud og SFO før    og etter ordinær skoletid.
f) Alle elever fra Ranesgrenda fra 1.- 10. kl. får fri skoleskyss.

Bussrute

Det er også anledning til å betale billett fra Stangvik skole til Skei når Stangvik skole har kort dag. Dette gjelder mandag-onsdag og fredag. Ankomst Skei er da ca 1430.

Først publisert: 18. september 2014, 07:17 - Sist oppdatert: 19. september 2014, 17:30