Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene
Skogskursa ferdig – planer om nytt seinare

Skogskursa ferdig – planer om nytt seinare

Jon Olav Ørsal Sundag 28. februar 2010

Siste veka vart det arrangert to kurs, eit i stell- og eit i bruk av motorsag. Kursa har kome i stand i samarbeid mellom Godt mot, Todalen og skogbruksetaten i Surnadal kommune. Det var Sven Olav Svinvik som var kursansvarleg og Ingebrigt Landsem frå Rindal som instruktør.
Det praktiske øvingane har foregått i ein granbestand hos Ståle Ansnes, ovanfor husa til Nils Øyen, Hjellan.
Det meste av kursavgifta vart dekt av kommunen, gjennom såkalla rentemidlar. Kristen Bruset var til stades på vegne av kommunen under fellekonkurransane og delte ut premiane, som var fine skogshjelmar.
Ingebrigt Landsem var svært tilfreds med deltakarane på kurset, og skrytte av todalingane som hadde fått i gang god aktivitet på kursing innan skogbruket.

Nytt kurs i slutten av mars:

Virkesutnytting av tømmer, – tømmerkapping.
Det blir ein dag med teori og ein dag med praksis ute. Kursavgift kr 250,-. Påmelding innan 14. mars til Sven Olav Svinvik.
Den som har interesse av å delta på ulike kurs innan skogbruket i Todalen kan ta kontakt med Sven Olav Svinvik, telefon 92660470. Ingebrigt Landsem kan også kontaktast for opplysningar rundt kursveksemd. Meir om kurs frå Aktivt skogbruk finn du her på http://www.skogkurs.no/as/as.asp
Sjå bilete frå skogkurset i galleriet nedafor. Foto: Kristen Bruset

Først publisert: 28. februar 2010, 18:28 - Sist oppdatert: 24. mai 2010, 16:42