Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Sjekk boligverdien i skattemeldinga

Jon Olav Ørsal Tysdag 16. april 2019

Frå og med 2020 vil Surnadal kommune bruke Skatteetaten sin berekna marknadsverdi for boligar som grunnlag for utskriving av eigedomsskatten. Kommunen ber difor eigarar av bustader om å kontrollere at dei førehandsutfylte tala under post 4.3.2 i skattelikninga for 2018, som sendast ut av Skatteetaten, er riktige.

Det er den enkelte skatteytar sitt ansvar å korrigere skattemeldinga si dersom han kan dokumentere gyldig marknadstakst som medfører endring i formuesverdi. I ein artikkel  har kommunen samla nyttig informasjon og veiledning til korleis du går fram. Her kan du klikke deg rett inn på saka på Surnadal kommunes heimesider.

Publisert: 16. april 2019, 08:11